Agenda van de Gemeenteraad van maandag 5 oktober 2015 om 20 uur in AC Praetorium

Agendapunten die behandeld worden in openbare zitting

Voorzitter Gemeenteraad (Hugo Biets)
* Notulen van vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester Patrick Dewael)
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: aangepaste jaarrekening 2012
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: jaarrekening 2013
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: jaarrekening 2014
* Autonoom Gemeentebedrijf AGB: aanpassing statuten AGB
* Advies Rekening 2014 van de kerkfabrieken van Berg, Koninksem, Lauw, Mal, Nerem, Piringen, Riksingen, Sluizen, O.L.V.-Geboorte, Sint-Gillis, Sint-Jan-Baptist, Sint-Jozef, Sint-Lutgardis, Sint-Maternus, Widooie, Henis, Rutten, ‘s Herenelderen, Vreren
* Jaarrapport 214 van de stad Tongeren

Sport en Erfgoed (schepen Gerard Stassen)
* Financieel verslag Erfgoed Haspengouw en overdracht middelen aan de nieuwe projectvereniging

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)
* Collector Diets-Heur: samenwerkingsvoereenkomst tussen Stad Tongeren, Infrax cvba, Provincie Limburg, Aquafin nv en Agentschap Wegen en Verkeer
* Erosieproject Widooie, Weeraardstraat 3 – recht van opstal
* Erosieproject Widooie, Weeraardstraat 3 – beheersvoereenkomst

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)
* Aanvullend verkeersregelement Neremweg-Kremersstraat
* Aanpassing retributiereglement parkeren
* Voorlopige vaststelling mobiliteitsplan

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)
* Project Jagersstraat – T-Forum: aankoop grond
* Project Jagersstraat – T-Forum: aankoop grond van OCMW
* Aankoop perceel grond – parking Kanjelstraat
* Verkoop perceel grond te Berg
* Verkoop percelen bouwgrond Beemdstraat
* Gratis grondafstand bij stedenbouwkundgie aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning, Langesteeg
* Definitieve vaststelling van het RUP ‘Ambiorixkazerne’
* Definitieve aanvaarding van het RUP ‘Sportoase II’

Financiën en Toerisme (schepen Mark Hoogmartens)
* Jaarrekening 2013 van de stad Tongeren
* Jaarrekening 2014 van de stad Tongeren
* Meerjarenplan 2014-2019 / 2015 aanpassing 3 en budgetwijziging 2015-1 van de stad Tongeren
* Kennisname jaarrekening 2014 van het OCMW