Gemeenteraad beslist op 5 oktober over belangrijke werken in Vreren en Diets-Heur

De gemeenteraad beslist op 5 oktober over belangrijke werken in Vreren en Diets-Heur.

Eén van de punten op de agenda van de gemeenteraad betreft de vraag van het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen de Stad Tongeren, Infrax, de Provincie Limburg, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (dat is het Vlaamse ministerie van openbare werken).

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de volgende werken:

– de aanleg van een collector (voor opvang en afvoering van afvalwater naar het waterzuiveringsstation te Mal) vanaf het Molenplein te Vreren via de Vrerenstraat tot de Luikersteenweg én vanaf de Luikersteenweg via de Voortstraat en de Heurstraat tot aan de Klaasstraat in Diets-Heur;

– de aansluiting op die collector van de riolering, ook de bestaande riolering van de aanpalende straten;

– het openleggen van de Beek;

– de herinrichting van de schoolomgeving aan de gemeenteschool te Vreren;

– en de herinrichting van de betrokken gemeentewegen in Vreren en Diets-Heur.

In een volgende fase komt de Heurstraat vanaf de Klaasstraat tot op het einde van de Kuilenstraat (einde bebouwing) aan de beurt.

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de taken, rechten en de plichten van ieder van de vermelde besturen en instanties. Het goedkeuren van deze overeenkomst door de gemeenteraad is een noodzakelijke volgende stap op de weg naar de realisatie van dit grootschalige project, dat aansluit op de gelijkaardige werken die enkele jaren geleden, eveneens op initiatief van het stadsbestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad, zijn uitgevoerd in Vreren en Nerem.