Meer weten over de stad Tongeren?

U vindt heel wat interessante informatie over de stad in het jaarrapport 2014: http://www.tongeren.be/Bestuur/Jaarverslag

Advertisements