Wat wil de stad in 2016 met uw geld realiseren?

De gemeenteraad keurde vorige maand, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, het budget (dit is de begroting) goed voor het jaar 2016.

Hierbij een overzicht van de voornaamste uitgaven.
1) EXPLOITATIE-UITGAVEN: deze worden geraamd op 38.690.290,67 euro. Het gaat om drie soorten uitgaven:

a) Personeelsuitgaven:
deze worden geraamd op 16.569.558 euro. Let wel: dit is met inbegrip van de personeelsuitgaven van het gemeentelijk onderwijs die de stad echter niets kosten omdat de Vlaamse Gemeenschap die volledig betaalt. Indien men geen rekening houdt met het gemeentelijk onderwijs bedragen de personeelsuitgaven van de stad nog 13.269.558 euro

b) Exploitatiesubsidies:
deze worden geraamd op 11.001.922 euro. De grootste uitgaven (meer dan 100.000 euro) gaan naar:
OCMW (2.595.437 euro), Politiezone Tongeren-Herstappe (3.069.180), Kerkbesturen (1.235.995), Brandweerzone (1.129.030), Sportoase (1.090.842), afvalintercommunale Limburg.net (297.000), Sportbeleid (145.600), Impulsfonds (300.000), NV Plinius (270.000), Kroningsfeesten (121.000), Tivoli onderwijs (150.000)

c) Andere exploitatie-uitgaven:
de grootste exploitatie-uitgaven gaan naar:
City Marketing (615.000 euro), Onderhoud gebouwen (642.000), Reinheid stadscentrum (522.500), Groenonderhoud (920.000), Sneeuwopruiming (150.000)

Let wel: daarnaast zijn er nog tal van andere uitgaven van minder dan 100.000 euro.

2) UITGAVEN VOOR INVESTERINGEN: deze worden geraamd op 15.360.427 euro.

De uitgaven van meer dan 100.000 euro gaan naar:

Investeringen wegen algemeen (400.000 euro), Aanleg en vernieuwen van stoepen (500.000), Aanleg en vernieuwen van beton- en asfaltwegen (500.000), Straatmeubilair (306.100), Buurthuizen en cultureel patrimonium (200.000), Schoolgebouwen en infrastructuur gemeentelijk onderwijs (150.000), Stedelijke kerkhoven (179.000), Erosiebestrijding (220.000 maar hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 140.000), ICT en informatica (200.000), Project schatkamer fase 3 (850.000 maar hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 380.000), Project schatkamer fase 4 (2.197.000 maar hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 1.055.334), Investeringsubsidies NV Plinius zwembad (2.216.931), Project Stadhuis fase 3 (120.300), Renovatie Velinx (200.000), Opwaarderen wijk Meulemanslaan (107.000), Opwaarderen park Casino (135.000), Buitenschoolse kinderopvang (120.000), Project Jeker Mal (110.000), Project fietspadverbinding Centrum/Sportoase (117.000), Project openlegging Jeker (162.814), Aanleg parking op B-voetbalplein De Motten(175.000), Project collector Diets-Heur (389.094), Project herinrichting Overrepen fase 1 (166.817), Herinrichting en opwaarderen industriezoen Overhame (200.000), Project herinrichting Mulken deel B (328.500), Project heraanleg Vermeulenstraat en wandelpad Sint-Maternuswal (470.000), Project herinrichting Nieuwe Steenweg (630.000 maar dit wordt volledig betaald met een subsidie van de Vlaamse overheid), Project Kolmont-Burchtstraat (730.000), Investeringstoelagen aan kerkbesturen (300.000), Schuldafbouw kerkbestuur OLV Geboorte (100.000).

Let wel: daarnaast zijn er nog tal van uitgaven voor investeringen van minder dan 100.000 euro.

Wat doet de stad Tongeren zoal voor de middenstand?

Wat doet de stad voor de handel, voor de middenstand.

Het zijn vragen die regelmatig worden gesteld.

Collega-gemeenteraadslid Ruben Stassen (fractie Groen) stelde, naar aanleiding van de behandeling in de gemeenteraad van de rekening 2014, op 6 oktober 2015 in het kader van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij deze vragen met telkens het antwoord van het college.

* Welke acties werden ondernomen met het budget ‘citymarketing’ (+/- 400.000 euro)?

Doelstelling van het voeren van een degelijk ‘citymarketingbeleid’ is Tongeren als stad in de markt te zetten (stadspromotie), Tongeren laten groeien in alle facetten. Hiertoe worden de diverse promotionele inspanningen en evenementen van verschillende diensten (toerisme, horeca, sport, ondernemers, cultureel centrum,…) gebundeld en op mekaar afgestemd.

Het budget citymarketing bestaat uit meer dan enkel budget ifv. de handelaars en hun middenstandsacties. Middenstand is slechts een onderdeel (28.500€) van het totale budget.

– Mediabestedingen 95.000€

– Ontwerp, marketing 57.000€

– Diverse drukwerken 19.000€

– Diverse materialen 19.000€

– Kerstverlichting47.500€

– Middenstand 28.500€

– Koopzondagen 57.000€

– Markten & kermissen 19.000€

TOTAAL            342.000€

* Wat ondernam de middenstandsraad met haar toelage van 28.000 euro?

De middenstandsraad krijgt jaarlijks een toelage van 10.0000€. De middenstand betaalt hier om. het volgende mee:

– verzekering middenstand

– eindejaarsactie handelaars (uitwerking trekking,…)

– betoelaging Tongeren-Zuid

– promoties braderie, vader/moederdag,… (promotie voor de acties die zij zelf organiseren)

– elektriciteitswerken (kerstverlichting, kasten,…)

– …

De 28.000€ waarnaar wordt verwezen zal wellicht betrekking hebben op de 28.500€ die onder citymarketing voorzien is voor middenstand. Dit budget wordt om. gebruikt voor volgende:

-promotie Wallonië

-organisatie middenstandscongres

-eindejaarsanimatie centrum

-promopakketten Sunday Shopday

-deelname Hospitality Awards,…

-…

* Op welke manier is de stad verbonden aan vzw Shoppingstad Tongeren?

De stad Tongeren voorziet  50% van de middelen van de vzw Tongeren Shoppingstad. De andere 50% komen van  Retail Estates NV (T-Forum). Dit is het gevolg van de stedenbouwkundige vergunning waarin een stedenbouwkundige last onder de vorm van een fonds met gemeenschappelijk beheer voorzien werd waarin zowel de investeerder als de stad zouden bijdragen.

  • De vzw heeft 2 bestuurders: 1 stad (schepen Guy Schiepers), 1 Retail Estates (CEO Retail Estates Jan De Nys)

  • Middelen: zowel stad als Retail Estates storten jaarlijks 50.000€ aan de vzw. Vanaf 2015 komt hier 2 x 30.000€ (zowel stad als Retail Estates) bovenop specifiek voor opdracht extern centrummanagement.

* Is retailburo Tongeren een dochter van vzw Shoppingstad Tongeren of een onderdeel van de dienst economie?

Retailburo Tongeren is een marketingtechnische veruitwendiging van de vzw, nl. naar het grote publiek toe met visittongeren.be en naar de retailers toe profileert de vzw zich onder de vorm van het retailburo. Het Retailburo Tongeren moet dus eerder gezien worden als een product van de vzw, dan als een juridische entiteit.

* Heeft de vzw Shoppingstad Tongeren werknemers in dienst?

Neen, er werd niemand door de vzw in loondienst aangeworven.

* Werken er ambtenaren van de stad voor vzw Shoppingstad Tongeren / Retailburo Tongeren?

Neen, er werken geen ambtenaren van de stad voor de vzw.

Gemeenteraad schaft gemeentebelasting op verblijfstoerisme af

Tongeren staat voor een belangrijk toeristisch jaar met onder meer de Kroningsfeesten, de opening van het Teseum en het openluchtzwembad/toeristisch paviljoen in het Pliniuspark.

Het bestuur wenst door de afschaffing van de verblijfsbelasting het verblijfstoerisme meer groeikansen te geven.

Niet minder dan 8 nieuwe logiesuitbatingen openden in 2014 hun deuren. De totale overnachtingscapaciteit bedraagt momenteel 460 bedden. In het Pliniuspark werd tevens een camperplaats ingericht met 24 staanplaatsen voor campers. En nieuwe logiesbedrijven in Tongeren zijn in aantocht.

De gemeenteraad heeft op 30 november 2015 op voorstel van het college van burgemeester en schepenen de belasting op het verblijfstoerisme afgeschaft.

 

113 vergaderingen voor onze gemeenteraadsleden in voorbije drie jaar

De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in oktober 2012, de nieuwe gemeenteraad werd, zoals het hoort, geïnstalleerd in januari 2013. Precies drie jaar geleden dus. En precies over drie jaar zal de volgende gemeenteraad van start gaan. We zijn nu dus halfweg.

In de voorbije drie jaar riep ik de gemeenteraad dertigmaal bijeen. De voorzitters van de drie gemeenteraadscommissies (Carmen Willems, Krijn Henrotte en Bram Bamps) riepen in die drie jaar 83 vergaderingen bijeen.

In totaal vonden dus 113 vergaderingen plaats waarop alle gemeenteraadsleden altijd werden uitgenodigd en waarbij ieder van hen vragen kon stellen, voorstellen kon doen, kritiek kon uiten, enz. Bovendien ging het altijd om openbare vergaderingen, steeds toegankelijk voor de burgers en de media.

Indien we de beide vakantiemaanden (juli en augustus) buiten beschouwing laten (omdat er dan normaliter niet vergaderd wordt), werd er in de tien maanden van het politieke jaar gemiddeld om de acht dagen een vergadering georganiseerd (gemeenteraad of gemeenteraadscommissie) voor de gemeenteraadsleden.

Ik denk dat we op het vlak van het organiseren van mogelijkheden voor de gemeenteraadsleden om hun mandaat optimaal uit te oefenen met een gemiddelde van één vergadering per acht dagen héél dicht bij de Limburgse en Vlaamse top staan.

Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad

 

Camera’s met nummerplaatherkenning in de Jekervallei

Veiligheid is en blijft bijzonder belangrijk. Het plaatsen van ANPR-camera’s kan ongetwijfeld bijdragen tot meer veiligheid.

ANPR betekent ‘Automatic Nummer Plate Recognition’: automatische nummerplaatherkenning waarbij camera’s de nummerplaat kunnen lezen op voertuigen. Op die manier kunnen overvallers en andere criminelen beter ontdekt en geïdentificieerd worden.

In Tongeren zijn de eerste twee ANPR-camera’s onlangs geplaatst, meer bepaald in de Jekervallei: één langs de Luikersteenweg in Vreren, de andere langs de Viséweg te Mal/Sluizen. Binnenkort volgen er nog twee: één langs de Romeinse Kassei en één langs de Hoeise Kassei.

Dit is beslist door de Politieraad van de politiezone Tongeren-Herstappe. Burgemeester Patrick Dewael is voorzitter van die Politieraad, ikzelf ben één van de leden.

Over Amerikaanse Republikeinen, Franse communisten, CP Clare in Tongeren en de echte hoeksteen van de economie

Het was eind 1980. Ik werkte toen voor de liberale vakbond ACLVB. Als zodanig kwam ik ook bij het toenmalige Tongerse bedrijf CP Clare op Overhaem, waar in die tijd zowat 1000 mensen werkten en waar de liberale vakbond dankzij het resultaat bij de sociale verkiezingen afgevaardigden had in de Ondernemingsraad, het Comité Veiligheid en Gezondheid en in de syndicale delegatie. “De Clare” in Tongeren hing af van een Amerikaanse multinational met hoofdzetel in Chicago.

Zekere dag dook in Tongeren een Amerikaanse “manager” op. Snel werd duidelijk dat hij kwam “herstructureren”:  minstens één afdeling van Clare zou moeten verhuizen van Tongeren naar het Franse Cambrai.

Die Amerikaan was duidelijk “een rechtse rakker”, sympathisant van de (Amerikaanse) Republikeinse Partij en van Ronald Reagan die net toen tot president was verkozen. Op zekere dag zei die Amerikaan ons: “Weet je wie die afdeling nog in Tongeren zou kunnen houden en dus een vertrek naar Cambrai kan beletten? De Franse communisten! Als die de Franse verkiezingen zouden winnen, dan ben ik zeker dat ze in Chicago gaan beslissen om niét naar Frankrijk te verhuizen met dat deel van het Tongerse bedrijf. Omdat de communisten voor grote onzekerheid zouden zorgen. Wat gaat er onder hun bewind gebeuren met de Franse economie? Misschien gaan ze wel nationaliseren.”

Meer dan uit boeken heb ik van die Amerikaan in de Clare geleerd hoe (levens-)belangrijk een politiek klimaat van rechtszekerheid voor de economie wel is.

Ik moest daar opnieuw aan denken toen ik vrijdag het editoriaal las in het dagblad De Tijd naar aanleiding van Uplace. “Een andere vraag is of we wel zitten te wachten op een ‘beleveniscentrum’ terwijl ondertussen de e-commerce zo’n hoge vlucht neemt. Maar is het de overheid die dan zo’n shoppingmall moet tegenhouden omdat ze twijfelt aan het succes ervan, als alles beantwoordt aan de regelgeving? Het risico is toch voor de privéondernemer? Er is nog een essentiëlere vraag in Vlaanderen. Kan een regering, omdat ze het gevoel heeft dat ‘de wind’ bij de bevolking aan het keren is, zomaar van koers veranderen in een project waarvoor drie opeenvolgende regeringen ja gezegd hebben? Is er nog enige rechtszekerheid?”. “Rechtszekerheid is, vele malen meer nog dan loonkosten, dé hoeksteen voor elke investeerder.”

5 december 2015