Over Amerikaanse Republikeinen, Franse communisten, CP Clare in Tongeren en de echte hoeksteen van de economie

Het was eind 1980. Ik werkte toen voor de liberale vakbond ACLVB. Als zodanig kwam ik ook bij het toenmalige Tongerse bedrijf CP Clare op Overhaem, waar in die tijd zowat 1000 mensen werkten en waar de liberale vakbond dankzij het resultaat bij de sociale verkiezingen afgevaardigden had in de Ondernemingsraad, het Comité Veiligheid en Gezondheid en in de syndicale delegatie. “De Clare” in Tongeren hing af van een Amerikaanse multinational met hoofdzetel in Chicago.

Zekere dag dook in Tongeren een Amerikaanse “manager” op. Snel werd duidelijk dat hij kwam “herstructureren”:  minstens één afdeling van Clare zou moeten verhuizen van Tongeren naar het Franse Cambrai.

Die Amerikaan was duidelijk “een rechtse rakker”, sympathisant van de (Amerikaanse) Republikeinse Partij en van Ronald Reagan die net toen tot president was verkozen. Op zekere dag zei die Amerikaan ons: “Weet je wie die afdeling nog in Tongeren zou kunnen houden en dus een vertrek naar Cambrai kan beletten? De Franse communisten! Als die de Franse verkiezingen zouden winnen, dan ben ik zeker dat ze in Chicago gaan beslissen om niét naar Frankrijk te verhuizen met dat deel van het Tongerse bedrijf. Omdat de communisten voor grote onzekerheid zouden zorgen. Wat gaat er onder hun bewind gebeuren met de Franse economie? Misschien gaan ze wel nationaliseren.”

Meer dan uit boeken heb ik van die Amerikaan in de Clare geleerd hoe (levens-)belangrijk een politiek klimaat van rechtszekerheid voor de economie wel is.

Ik moest daar opnieuw aan denken toen ik vrijdag het editoriaal las in het dagblad De Tijd naar aanleiding van Uplace. “Een andere vraag is of we wel zitten te wachten op een ‘beleveniscentrum’ terwijl ondertussen de e-commerce zo’n hoge vlucht neemt. Maar is het de overheid die dan zo’n shoppingmall moet tegenhouden omdat ze twijfelt aan het succes ervan, als alles beantwoordt aan de regelgeving? Het risico is toch voor de privéondernemer? Er is nog een essentiëlere vraag in Vlaanderen. Kan een regering, omdat ze het gevoel heeft dat ‘de wind’ bij de bevolking aan het keren is, zomaar van koers veranderen in een project waarvoor drie opeenvolgende regeringen ja gezegd hebben? Is er nog enige rechtszekerheid?”. “Rechtszekerheid is, vele malen meer nog dan loonkosten, dé hoeksteen voor elke investeerder.”

5 december 2015

Advertisements