113 vergaderingen voor onze gemeenteraadsleden in voorbije drie jaar

De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in oktober 2012, de nieuwe gemeenteraad werd, zoals het hoort, geïnstalleerd in januari 2013. Precies drie jaar geleden dus. En precies over drie jaar zal de volgende gemeenteraad van start gaan. We zijn nu dus halfweg.

In de voorbije drie jaar riep ik de gemeenteraad dertigmaal bijeen. De voorzitters van de drie gemeenteraadscommissies (Carmen Willems, Krijn Henrotte en Bram Bamps) riepen in die drie jaar 83 vergaderingen bijeen.

In totaal vonden dus 113 vergaderingen plaats waarop alle gemeenteraadsleden altijd werden uitgenodigd en waarbij ieder van hen vragen kon stellen, voorstellen kon doen, kritiek kon uiten, enz. Bovendien ging het altijd om openbare vergaderingen, steeds toegankelijk voor de burgers en de media.

Indien we de beide vakantiemaanden (juli en augustus) buiten beschouwing laten (omdat er dan normaliter niet vergaderd wordt), werd er in de tien maanden van het politieke jaar gemiddeld om de acht dagen een vergadering georganiseerd (gemeenteraad of gemeenteraadscommissie) voor de gemeenteraadsleden.

Ik denk dat we op het vlak van het organiseren van mogelijkheden voor de gemeenteraadsleden om hun mandaat optimaal uit te oefenen met een gemiddelde van één vergadering per acht dagen héél dicht bij de Limburgse en Vlaamse top staan.

Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad

 

Advertisements