Wat wil de stad in 2016 met uw geld realiseren?

De gemeenteraad keurde vorige maand, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, het budget (dit is de begroting) goed voor het jaar 2016.

Hierbij een overzicht van de voornaamste uitgaven.
1) EXPLOITATIE-UITGAVEN: deze worden geraamd op 38.690.290,67 euro. Het gaat om drie soorten uitgaven:

a) Personeelsuitgaven:
deze worden geraamd op 16.569.558 euro. Let wel: dit is met inbegrip van de personeelsuitgaven van het gemeentelijk onderwijs die de stad echter niets kosten omdat de Vlaamse Gemeenschap die volledig betaalt. Indien men geen rekening houdt met het gemeentelijk onderwijs bedragen de personeelsuitgaven van de stad nog 13.269.558 euro

b) Exploitatiesubsidies:
deze worden geraamd op 11.001.922 euro. De grootste uitgaven (meer dan 100.000 euro) gaan naar:
OCMW (2.595.437 euro), Politiezone Tongeren-Herstappe (3.069.180), Kerkbesturen (1.235.995), Brandweerzone (1.129.030), Sportoase (1.090.842), afvalintercommunale Limburg.net (297.000), Sportbeleid (145.600), Impulsfonds (300.000), NV Plinius (270.000), Kroningsfeesten (121.000), Tivoli onderwijs (150.000)

c) Andere exploitatie-uitgaven:
de grootste exploitatie-uitgaven gaan naar:
City Marketing (615.000 euro), Onderhoud gebouwen (642.000), Reinheid stadscentrum (522.500), Groenonderhoud (920.000), Sneeuwopruiming (150.000)

Let wel: daarnaast zijn er nog tal van andere uitgaven van minder dan 100.000 euro.

2) UITGAVEN VOOR INVESTERINGEN: deze worden geraamd op 15.360.427 euro.

De uitgaven van meer dan 100.000 euro gaan naar:

Investeringen wegen algemeen (400.000 euro), Aanleg en vernieuwen van stoepen (500.000), Aanleg en vernieuwen van beton- en asfaltwegen (500.000), Straatmeubilair (306.100), Buurthuizen en cultureel patrimonium (200.000), Schoolgebouwen en infrastructuur gemeentelijk onderwijs (150.000), Stedelijke kerkhoven (179.000), Erosiebestrijding (220.000 maar hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 140.000), ICT en informatica (200.000), Project schatkamer fase 3 (850.000 maar hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 380.000), Project schatkamer fase 4 (2.197.000 maar hiervoor ontvangt de stad een subsidie van 1.055.334), Investeringsubsidies NV Plinius zwembad (2.216.931), Project Stadhuis fase 3 (120.300), Renovatie Velinx (200.000), Opwaarderen wijk Meulemanslaan (107.000), Opwaarderen park Casino (135.000), Buitenschoolse kinderopvang (120.000), Project Jeker Mal (110.000), Project fietspadverbinding Centrum/Sportoase (117.000), Project openlegging Jeker (162.814), Aanleg parking op B-voetbalplein De Motten(175.000), Project collector Diets-Heur (389.094), Project herinrichting Overrepen fase 1 (166.817), Herinrichting en opwaarderen industriezoen Overhame (200.000), Project herinrichting Mulken deel B (328.500), Project heraanleg Vermeulenstraat en wandelpad Sint-Maternuswal (470.000), Project herinrichting Nieuwe Steenweg (630.000 maar dit wordt volledig betaald met een subsidie van de Vlaamse overheid), Project Kolmont-Burchtstraat (730.000), Investeringstoelagen aan kerkbesturen (300.000), Schuldafbouw kerkbestuur OLV Geboorte (100.000).

Let wel: daarnaast zijn er nog tal van uitgaven voor investeringen van minder dan 100.000 euro.

Advertisements