Belasting op wonen is in Zuid-Limburg nergens zo laag als in Tongeren

Eén van de top-prioriteiten van het stadsbeleid in dit nieuwe jaar wordt de verdere uitbouw van Tongeren als woonstad.

Dat betekent natuurlijk streven naar bijkomende woongelegenheid. Dat betekent echter evenzeer dat de stad het wonen in Tongeren zo aantrekkelijk mogelijk maakt. Zeker u als bewoner heeft daar alle belang bij.

Wat dit laatste betreft wil ik er even op wijzen dat de gemeentebelasting op huizen, gebouwen en gronden (dat heet officieel: “de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing”) in Tongeren in de voorbije twintig jaar met een liberale burgemeester NOOIT is verhoogd. Integendeel zelfs. Die opcentiemen werden in die periode verlaagd van 1.350 naar 1.250.

Dat zegt misschien niet zoveel. Daarom heb ik even vergeleken met de HUIDIGE situatie in ALLE andere steden en gemeenten van onze streek. En dan blijkt dat van de 14 Zuidlimburgse steden en gemeenten met uitzondering van Herstappe de stad Tongeren het LAAGSTE aantal opcentiemen kent:

Alken (1.350), Bilzen (1.450), Borgloon (1.700), Gingelom (1.650), Heers (1.600), Hoeselt (1.450), Kortessem (1.600), Nieuwerkerken (1.500), Riemst (1.400), Sint-Truiden (1.500), TONGEREN (1.250), Voeren (1.500), Wellen (1.350). Overigens is die gemeentebelasting op huizen in Tongeren ook beduidend lager dan in Hasselt (1.495) en in Genk (1.350).

Natuurlijk doen we er ook in dit nieuwe jaar alles aan om iedere verhoging te voorkomen van die voor iedere Tongenaar zo belangrijke gemeentebelasting.

Patrick Jans
schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw

Advertisements