Voorzittersverkiezing Open Vld in voorjaar 2016

Open Vld heeft vandaag op unaniem voorstel van het partijbureau beslist om de voorzittersverkiezing te vervroegen naar het voorjaar 2016.

Dat maakt het voor de partij mogelijk om de interne lokale verkiezingen en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen optimaal voor te bereiden.

Over de exacte datum en procedure zal na intern overleg later gecommuniceerd worden.

(Info: http://www.openvld.be)