Overal begrotingstekorten? Niet bij de stad Tongeren!

Begrotingstekorten. Het is bijna dagelijkse kost in kranten en op radio en tv. Vele landen, waaronder ook België en ook de Vlaamse Gemeenschap, moeten altijd weer op zoek naar extra besparingen en/of extra inkomsten. Niet om hun begroting in evenwicht te krijgen maar om een …begrotingstekort van minder dan 3 % te halen.

Hoe zit dat met de stad Tongeren?

De stad Tongeren kent geen begrotingstekorten. En wat nog zoveel belangrijker is: de stad Tongeren kent ook geen tekorten in de rekening!

Wat is het verschil tussen begroting en rekening?

De begroting is slechts een raming van wat men het komende jaar enerzijds als inkomsten en anderzijds als uitgaven denkt te hebben. Een raming: een “begroting”.
De rekening is echter andere koek. De rekening geeft immers enerzijds de WERKELIJKE inkomsten en anderzijds de WERKELIJKE uitgaven aan die men in het voorbije jaar gehaald heeft. Aan dié cijfers kan dus niets meer veranderd worden, want het jaar waarop ze betrekking hebben is afgesloten.

Wat was het resultaat enerzijds van de begroting en anderzijds van de rekening in de voorbije jaren?

  • Welk resultaat was begroot?

2008: 2.595.734 euro
2009: 5.914.466 euro
2010: 8.417.322 euro
2011: 11.358.455 euro
2012: 11.368.980 euro
2013: 12.372.203 euro
2014: 12.571.137 euro

  • Welk werd het werkelijke resultaat (= alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven)?

het jaar 2008 werd afgesloten met een overschot van 7.406.007 euro
het jaar 2009 werd afgesloten met een overschot van 14.097.366 euro
het jaar 2010 werd afgesloten met een overschot van 16.457.980 euro
het jaar 2011 werd afgesloten met een overschot van 16.909.469 euro
het jaar 2012 werd afgesloten met een overschot van 15.381.511 euro
het jaar 2013 werd afgesloten met een overschot van 17.546.685 euro
het jaar 2014 werd afgesloten met een overschot van 15.761.941 euro

Wat kunnen we daaruit afleiden?

Drie zaken.

Ten eerste, dat het Tongerse stadsbestuur zeer voorzichtig begroot en precies daardoor na afloop van het jaar niet voor onaangename verrassingen komt te staan, integendeel zelfs. Want het werkelijke resultaat is altijd positief: geen tekorten, wel overschotten.

Ten tweede, dat het werkelijke overschot altijd groter is dan wat begroot was geworden.

Ten derde, dat de stad Tongeren – in tegenstelling met wat ik ieder jaar opnieuw door de oppositie hoor beweren – natuurlijk niet failliet is, integendeel!

Hugo Biets

 

Advertisements