Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 25 januari 2016

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

-Goedkeuring van de statuten van de vorige vergadering

-Verkiezing van een OCMW-raadslid

Algemeen bestuur (burgemeester Patrick Dewael)

-Budget 2016 kerkfabriek Diets-Heur

-Budget 2016 kerkfabrieken Sint-Jan, Neerrepen, Rutten en Henis

Sport en Erfgoed (schepen Gerard Stassen)

-Aanpassing reglement subsidie algemene werking sportverenigingen

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)

-Aanleg riolering en herinrichting Hossenstraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

-Aanleg, onderhoud en vernieuwen van stoepen

-Algemeen uitleenreglement Stad Tongeren

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)

-Aanvullend verkeersreglement Pannenovenweg

Economie en Cultuur (schepen Guy Schiepers)

-Plusplan 2016: afstemming/actualisering opstartpremie voor vestiging van handelszaken

-Plusplan 2016: afstemming/actualisering renovatiepremie voor handelspanden

Welzijn en Onderwijs (schepen Jos Schouterden)

-Huisvesting: nieuwe versie van het leegstandsreglement

-Pluspunt 2016: actualisering/afstemming renovatiepremie wonen

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)

-Aanleg parking Kanjelstraat: overdracht naar het openbaar domein

-Plusplan 2016: herbestemmingspremie van handelspanden

Financiën en Toerisme (schepen Marc Hoogmartens)

-Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

-Belastingreglement op het in gebruik nemen van het openbaar domein tijdens de markten

-Aangepast meerjarenplan en budget 2016 van het OCMW van Tongeren

-Reglement tot toekenning van een toelage bij hernummering.

 

 

Advertisements