Aantal bedrijven en jobs op Overhaem, Tongeren-Oost en Tongeren-Noord

Werkgelegenheid was, is en blijft de beste garantie voor economische welvaart en sociaal welzijn. Naast de in Tongeren talrijke privé- en openbare diensten en de hier eveneens talrijke handelszaken, vervullen alle andere bedrijven eveneens onmiskenbaar een uiterst voorname rol bij het verschaffen van werk. Zo zeker ook de bedrijven die gevestigd zijn op Overhaem, Tongeren-Oost en Tongeren-Noord.

Omdat het belang voor de werkgelegenheid van die bedrijven op onze drie industrie- en KMO-zones, overigens net zoals onze landbouw-, tuinbouw- en fruitteeltbedrijven, naar mijn aanvoelen te dikwijls te zeer in de schaduw wordt gedacht van vooral winkels en dienstensector, stelde ik onlangs twee vragen omtrent de omvang van de bedrijven op Tongeren-Oost, Tongeren-Noord en Overhaem aan de schepen van Economie Guy Schiepers.

Vandaag ontving ik het antwoord van de schepen.

-Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd op de drie Tongerse industriezones?

Guy Schiepers, schepen van Economie: “Op basis van de meest recente inventaris die we begin 2015 maakten, zijn er momenteel 101 bedrijven actief op onze drie industrie- en KMO-zones: 52 op Overhaem, 33 op Tongeren-Oost en 16 op Tongeren-Noord.”

-Om hoeveel jobs gaat dat?

Guy Schiepers: “In totaal bieden de bedrijven van de drie zones samen werkgelegenheid aan 2.877 werknemers. Daarvan werken er 1.857 op Tongeren-Oost, 945 op Overhaem en 75 op Tongeren-Noord.”

(Hugo Biets, 18 januari 2016)

 

Advertisements