Wat gebeurt er met het perron?

MIJN SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (26 februari 2016)

“Wat is het standpunt van het college i.v.m. het stadsperron, symbool van de stadsvrijheid? Kan overwogen worden dit perron, voorheen geplaatst op het Plein, een meer zichtbare plaats te geven in het stadscentrum? Zo ja, wanneer zou dit kunnen gebeuren?”

 

ANTWOORD VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (24 maart 2016):

“De idee om het perron een meer prominente plaats te geven bestaat al even. De eigenlijke ‘historische’ plaats van het perron is deze waar nu het standbeeld van Ambiorix staat. Na de plaatsing van dit standbeeld (150 jaar geleden) werd het monument verwijderd om pas in de jaren 1950 heropgebouwd te worden ter hoogte van het (oude) Gallo-Romeins Museum. Naar aanleiding van de viering van ‘2000 jaar Tongeren’ werd door de handelaars van het Plein en de Putstraat een replica bekostigd die recent, met het instorten van de naastliggende woning, vernield werd. De brokstukken en onderdelen van het monument zijn thans opgeslagen en wanneer het verzekeringsdossier rond is (expertises lopen nog steeds) wordt – zo is althans de bedoeling – een nieuw exemplaar gemaakt. Het is momenteel nog niet duidelijk waar dit monument dan kan worden geplaatst (of onder welke vorm). Eerder werd bijvoorbeeld reeds de suggestie gelanceerd om het perron terug als fontein herop te bouwen; een gedeelte van de steen van de fontein alsook van de ¬†opvangbak bleven immers bewaard. Wat de locatie van inplanting betreft kan cfr. vroeger gedacht worden aan een mogelijke prominentere opstelling (bv. Stadhuisplein, centraal voor het stadhuis). Dit betreft momenteel echter louter suggesties en denkpistes, een formele beslissing vanwege het college van burgemeester en schepenen werd nog niet genomen.”

 

Agenda van de gemeenteraad van dinsdag 29 maart om 20u30 in het Praetorium

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 maart om 20u30 in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10).

Iedereen welkom!

Voorzitter gemeenteraad

1.-  Goedkeuring van de notulen

Sport en Erfgoed

2.- Straatnaamgeving omgeving Gallo-Romeins Museum en Teseum (schatkamer-museumkelder)

3.- Wijziging straatnaam Molenstraat te Henis

4.- Straatnaamgeving aan de Raperiestraat

Openbare Werken en Jeugd

5.- Sanering Tongeren-Oost, Kevieweg, Blaarstraat, ….: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

6.- Aanleg riolering en herinrichting Kaststraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

7.- Restauratie Basiliek O.L.V.- Geboorte Tongeren: restauratie Romaanse kloostergang en kapittelgebouw – fase 5: afwerking en inrichting archeologische museumkelder – opdrachtvoorwaarden

8.- Infrax Limburg: goedkeuring agenda en mandatering van de afgevaardigde in de gewone algemene vergadering van 25 april 2016

Mobiliteit en Bevolking

9.- Goedkeuring ontwerpbesluit voetgangersoversteekplaats N79 Sint-Truidersteenweg (kilometerpunt 19,845)

10.- Definitieve vaststelling mobiliteitsplan

11.- Aanvullend verkeersreglement Beukenbergweg

Ruimtelijke Ordening en Milieu

12.- Goedkeuring gratis grondoverdracht project Heuveldal, Skyline Limburg NV

13.- Goedkeuring herinrichting van de Motten en aanleggen van een parking ter hoogte van het CC ‘De Velinx’