Agenda van de gemeenteraad van dinsdag 29 maart om 20u30 in het Praetorium

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 maart om 20u30 in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10).

Iedereen welkom!

Voorzitter gemeenteraad

1.-  Goedkeuring van de notulen

Sport en Erfgoed

2.- Straatnaamgeving omgeving Gallo-Romeins Museum en Teseum (schatkamer-museumkelder)

3.- Wijziging straatnaam Molenstraat te Henis

4.- Straatnaamgeving aan de Raperiestraat

Openbare Werken en Jeugd

5.- Sanering Tongeren-Oost, Kevieweg, Blaarstraat, ….: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

6.- Aanleg riolering en herinrichting Kaststraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

7.- Restauratie Basiliek O.L.V.- Geboorte Tongeren: restauratie Romaanse kloostergang en kapittelgebouw – fase 5: afwerking en inrichting archeologische museumkelder – opdrachtvoorwaarden

8.- Infrax Limburg: goedkeuring agenda en mandatering van de afgevaardigde in de gewone algemene vergadering van 25 april 2016

Mobiliteit en Bevolking

9.- Goedkeuring ontwerpbesluit voetgangersoversteekplaats N79 Sint-Truidersteenweg (kilometerpunt 19,845)

10.- Definitieve vaststelling mobiliteitsplan

11.- Aanvullend verkeersreglement Beukenbergweg

Ruimtelijke Ordening en Milieu

12.- Goedkeuring gratis grondoverdracht project Heuveldal, Skyline Limburg NV

13.- Goedkeuring herinrichting van de Motten en aanleggen van een parking ter hoogte van het CC ‘De Velinx’