Wat ik nog zeggen wou…

Vorige donderdag vond in de Kamer de installatievergadering plaats van de parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen. De zeventien leden ervan verkozen Patrick Dewael unaniem tot voorzitter. Dat niemand bezwaar had tegen Dewael als voorzitter, of meer nog: dat men nooit ernstig heeft overwogen om de taak aan een ander Kamerlid toe te vertrouwen, illustreert de appreciatie in het halfrond voor zijn dossierkennis en zijn stijl.

(Uit het weekblad Knack van vorige week)

Ik wens de burgemeester van onze stad met de verkiezing tot voorzitter van deze parlementaire onderzoekscommissie en de andere leden van deze commissie alle succes met deze voor onze samenleving even belangrijke als moeilijke maar bovenal noodzakelijke opdracht.

Heur schrijft alweer historie !

De reguliere competitie in de hoogste Limburgse provinciale voetbalafdeling zit erop. Na 30 speeldagen prijkt KFC Heur-Tongeren op de vierde plaats (overigens met evenveel punten als de derde maar met één winstmatch minder). Een uitstekend resultaat voor de ploeg die voor het eerst uitkwam in die Eerste provinciale.

Meteen ook een nieuw hoogtepunt in de inmiddels toch wel spectaculaire opmars van de voetbalclub uit Diets-Heur die sinds het seizoen 2014-2015 via een doorgedreven samenwerking met KSK Tongeren ontbolsterde tot KFC Heur-Tongeren.

Hier een beknopt overzichtje van de sportieve successen in het voorbije decennium.

2005: 2de in Vierde provinciale
2006: 2de in Vierde provinciale
2007: 2de in Vierde provinciale
2008: 6de in Vierde provinciale
2009: kampioen in Vierde provinciale en promotie naar Derde
2011: 2de in Derde provinciale en deelname aan de eindronde
2012: 2de in Derde provinciale en via de eindronde promotie naar Tweede
2014: 3de in Tweede provinciale
Begin van de samenwerking met KSK Tongeren
2015: kampioen in Tweede provinciale en promotie naar Eerste
2016: 4de in Eerste provinciale.

KFC Heur-Tongeren plaatst zich met die vierde plaats voor de provinciale eindronde waaraan vier ploegen mogen deelnemen: naast Heur-Tongeren ook Eendracht Termien uit Genk, Vlijtingen VV en Lutlommel VV. Die eindronde wordt een mini-competitie van zes wedstrijden waarbij iedereen tegen iedereen speelt in heen- en terugmatch. De twee ploegen die het hoogst eindigen na die zes wedstrijden stoten door naar de interprovinciale eindronde met ploegen uit de andere Vlaamse provincies. En die interprovinciale eindronde geeft dan weer uitzicht op promotie naar het nationaal voetbal…

 

 

 

 

 

Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 25 april om 20u30 in het Praetorium

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 april om 20u30 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.  Iedereen is welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Aanpassing politiereglement ‘Overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’

3.- Politiereglement ter gelegenheid van de Kroningsfeesten van 3 tot en met 10 juli

4.- Goedkeuring budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf en aanpassing meerjarenplan 2015-2019

Openbare Werken en Jeugd

5.- Inter-Media: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 3 mei

6.- Inter-Energa: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 17 mei

7.- Inter-Aqua: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 24 mei

8.- Aanleg parkings de Motten (voormalig B-plein en Velinx) en voorbereiding nutsleidingen, fase 1 masterplan de Motten – opdrachtvoorwaarden

9.- Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de schoolomgeving Vreren (Vrerenstraat) aan de gewestweg N20 Luikersteenweg, tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer)

10.- Collector Diets-Heur: schoolomgeving Vreren en kruispunt N20 Vreren-Diets-Heur: opdrachtvoorwaarden

Mobiliteit en Bevolking

11.- Wijziging retributiereglement inzake parkeren vanaf 2 mei

Ruimtelijke Ordening en Milieu

12.- Reglement Verplaatsbaar cameratoezicht op het openbaar domein

13.- Wijziging afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

14.- Jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 van de Interlokale vereniging Projectgroep Leader Haspengouw

15.- Inrichten van het op- en afrittencomplex nr. 32 E313/N79 Tongeren/Riemst: Fase 2 uitbreiding westelijke rotonde (fietspad, fietstunnel, rotonde carpoolparking, op- en afritten).-