Agenda van de vergadering van de gemeenteraad van maandag 25 april om 20u30 in het Praetorium

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 april om 20u30 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.  Iedereen is welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Aanpassing politiereglement ‘Overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties’

3.- Politiereglement ter gelegenheid van de Kroningsfeesten van 3 tot en met 10 juli

4.- Goedkeuring budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf en aanpassing meerjarenplan 2015-2019

Openbare Werken en Jeugd

5.- Inter-Media: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 3 mei

6.- Inter-Energa: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 17 mei

7.- Inter-Aqua: goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde in de algemene vergadering van 24 mei

8.- Aanleg parkings de Motten (voormalig B-plein en Velinx) en voorbereiding nutsleidingen, fase 1 masterplan de Motten – opdrachtvoorwaarden

9.- Collector Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de schoolomgeving Vreren (Vrerenstraat) aan de gewestweg N20 Luikersteenweg, tussen de Stad Tongeren, Infrax cvba en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer)

10.- Collector Diets-Heur: schoolomgeving Vreren en kruispunt N20 Vreren-Diets-Heur: opdrachtvoorwaarden

Mobiliteit en Bevolking

11.- Wijziging retributiereglement inzake parkeren vanaf 2 mei

Ruimtelijke Ordening en Milieu

12.- Reglement Verplaatsbaar cameratoezicht op het openbaar domein

13.- Wijziging afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

14.- Jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 van de Interlokale vereniging Projectgroep Leader Haspengouw

15.- Inrichten van het op- en afrittencomplex nr. 32 E313/N79 Tongeren/Riemst: Fase 2 uitbreiding westelijke rotonde (fietspad, fietstunnel, rotonde carpoolparking, op- en afritten).-

 

Advertisements