Wat ik nog zeggen wou…

Vorige donderdag vond in de Kamer de installatievergadering plaats van de parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen. De zeventien leden ervan verkozen Patrick Dewael unaniem tot voorzitter. Dat niemand bezwaar had tegen Dewael als voorzitter, of meer nog: dat men nooit ernstig heeft overwogen om de taak aan een ander Kamerlid toe te vertrouwen, illustreert de appreciatie in het halfrond voor zijn dossierkennis en zijn stijl.

(Uit het weekblad Knack van vorige week)

Ik wens de burgemeester van onze stad met de verkiezing tot voorzitter van deze parlementaire onderzoekscommissie en de andere leden van deze commissie alle succes met deze voor onze samenleving even belangrijke als moeilijke maar bovenal noodzakelijke opdracht.
Advertisements