Agenda vergadering gemeenteraad van maandag 30 mei

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 mei om 20u30 in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10

Iedereen welkom!

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen

Algemeen bestuur

2.- Bewakingscamera’s in niet besloten plaatsen: Grote Markt en Stadhuisplein – Advies Korpschef en Gemeenteraad
3.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 juni 2016.
4.- Organisatiebeheersing – goedkeuring algemeen kader van het interne controlesysteem
5.- Goedkeuring budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Gillis
6.- Borgstelling door de stad Tongeren voor een kredietlijn-overeenkomst van de kerkfabriek Sint-Medardus Vreren bij BELFIUS Bank nv

Sport en Erfgoed

7.- Wijziging van het gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor kerkfabriek Sint-Gillis (restauratiewerken Sint-Gilliskapel)
8.- Wijziging van het gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie St. Lutgartkerk fase 2 : daken
9.- Vastleggen van het gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor de interieurrestauratiewerken fase 3 van de Sint-Stefanuskerk te ‘s Herenelderen

Mobiliteit en Bevolking

10.- Reglement ‘verhuur signalisatie stad Tongeren’
11.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Oude Blaarstraat, Beemdstraat, Hardelweg, Dreef, Tweemolensstraat, Kerkedries, Neremstraat, Venstraat, Martensweg, Tussen Tweebroek
12.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Linderstraat en Koninksemsteenweg

Economie en Cultuur

13.- NV Plinius – Samenwerkingsovereenkomst inzake de exploitatie van de Pliniussite
Welzijn en Onderwijs
14.- IGL: algemene vergadering van 23 juni 2016 – goedkeuring agenda en vaststelling van mandaat

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw – PDPO III
16.- Limburg.net – goedkeuring agenda algemene vergadering.
17.- Gemeentelijke verordening woonkwaliteit en beeldkwaliteit

Financiƫn en Toerisme

18.- Tariefreglement inkomprijzen Teseum
19.- Goedkeuring basisakte en akte erfpacht met de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte.