2,54 procent van Vlaanderen voor Limburg…

Limburg “krijgt” 2,54 % van het geld van de Vlaamse regering voor kunstenorganisaties. Dat is in verhouding tot het aantal Limburgers zowat zesmaal te weinig.

“Maar”, zegt Vlaanderen, “Limburg dient te weinig aanvragen in. En bovendien is de kwaliteit van de wel ingediende Limburgse dossiers vaak te laag.”

Kortom, het is volgens Vlaanderen blijkbaar alleen maar onze eigen schuld.

Indien Vlaanderen echter bewust  verkiest om – tegen elke realiteit in – identiek dezelfde criteria te hanteren voor een regio als Limburg (zonder het surplus van een grootstad) als voor de Vlaamse ruit (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven), dan kan het toch bezwaarlijk anders dan dat Limburg in zo’n vergelijking zwak uitkomt.

Eerlijk beleid is anders.

Eerlijk beleid blijft niét blind voor de volstrekt ongelijke kansen en ongelijke mogelijkheden van een regio als Limburg (zonder enige grootstad) in vergelijking met de steden en grootsteden in en rond die Vlaamse ruit. Eerlijk beleid heeft wél oog voor de verscheidenheid en dus voor de ongelijkheid binnen Vlaanderen en houdt daar terdege rekening mee.

“Ondertussen gaat er in verhouding steeds meer geld naar de gouden driehoek Antwerpen-Gent-Brussel”, schrijft Het Belang van Limburg (29 juni 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 juni 2016 om 20u30 in het Praetorium

Voorzitter gemeenteraad

1 2016_GR_00083 secretariaat en informatie – Goedkeuring van de notulen.

Algemeen bestuur

2 2016_GR_00084 GAS – Overeenkomst tussen de federale Staat en de Stad Tongeren betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

3 2016_GR_00091 GAS – Globaal plan m.b.t. het cameratoezicht in de stad Tongeren.

Openbare Werken en Jeugd

4 2016_GR_00090 directie technische aangelegenheden – Samenwerkingsovereenkomst tussen VMM, Stad Tongeren en Infrax aangaande de heraanleg van een open loop van De Jeker in de Stad Tongeren vanaf de Luikersteenweg door het stadspark, De Motten en de volkstuintjes tot aan de Kevie.

Ruimtelijke Ordening en Milieu

5 2016_GR_00086 stadsontwikkeling – Beslissing over de zaak der wegen en de openbare parking in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag Sportoase.

Financiën en Toerisme

6 2016_GR_00088 Financiële dienst – Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2015 van de stad Tongeren.

BESLOTEN ZITTING

Ruimtelijke Ordening en Milieu

7 2016_GR_00085 stafdienst grondgebiedzaken – Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening – Benoeming van een voorzitter en een secretaris.