Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 juni 2016 om 20u30 in het Praetorium

Voorzitter gemeenteraad

1 2016_GR_00083 secretariaat en informatie – Goedkeuring van de notulen.

Algemeen bestuur

2 2016_GR_00084 GAS – Overeenkomst tussen de federale Staat en de Stad Tongeren betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

3 2016_GR_00091 GAS – Globaal plan m.b.t. het cameratoezicht in de stad Tongeren.

Openbare Werken en Jeugd

4 2016_GR_00090 directie technische aangelegenheden – Samenwerkingsovereenkomst tussen VMM, Stad Tongeren en Infrax aangaande de heraanleg van een open loop van De Jeker in de Stad Tongeren vanaf de Luikersteenweg door het stadspark, De Motten en de volkstuintjes tot aan de Kevie.

Ruimtelijke Ordening en Milieu

5 2016_GR_00086 stadsontwikkeling – Beslissing over de zaak der wegen en de openbare parking in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag Sportoase.

Financiën en Toerisme

6 2016_GR_00088 Financiële dienst – Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2015 van de stad Tongeren.

BESLOTEN ZITTING

Ruimtelijke Ordening en Milieu

7 2016_GR_00085 stafdienst grondgebiedzaken – Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening – Benoeming van een voorzitter en een secretaris.