2,54 procent van Vlaanderen voor Limburg…

Limburg “krijgt” 2,54 % van het geld van de Vlaamse regering voor kunstenorganisaties. Dat is in verhouding tot het aantal Limburgers zowat zesmaal te weinig.

“Maar”, zegt Vlaanderen, “Limburg dient te weinig aanvragen in. En bovendien is de kwaliteit van de wel ingediende Limburgse dossiers vaak te laag.”

Kortom, het is volgens Vlaanderen blijkbaar alleen maar onze eigen schuld.

Indien Vlaanderen echter bewust  verkiest om – tegen elke realiteit in – identiek dezelfde criteria te hanteren voor een regio als Limburg (zonder het surplus van een grootstad) als voor de Vlaamse ruit (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven), dan kan het toch bezwaarlijk anders dan dat Limburg in zo’n vergelijking zwak uitkomt.

Eerlijk beleid is anders.

Eerlijk beleid blijft niét blind voor de volstrekt ongelijke kansen en ongelijke mogelijkheden van een regio als Limburg (zonder enige grootstad) in vergelijking met de steden en grootsteden in en rond die Vlaamse ruit. Eerlijk beleid heeft wél oog voor de verscheidenheid en dus voor de ongelijkheid binnen Vlaanderen en houdt daar terdege rekening mee.

“Ondertussen gaat er in verhouding steeds meer geld naar de gouden driehoek Antwerpen-Gent-Brussel”, schrijft Het Belang van Limburg (29 juni 2016).