Roemeense dictator Ceaucescu noemde het “Systematisering”…

“Vlaming moet massaal naar stad verhuizen”.

“De dorpen in Vlaanderen zouden op termijn het best uitdoven.”

“We moeten evolueren naar een netwerk van steden en stadjes, waar mensen wonen en werken, met daartussen alleen echte open ruimte.”

“Over enkele tientallen jaren moet Vlaanderen eruitzien als een netwerk van steden en stadjes.”

“Wie in een huis op het platteland woont, zou daarin eigenlijk het best niet meer investeren.”

“Het huis uitwonen, en intussen sparen om in de stad te gaan wonen. Dat is het ideaal. Dan kan dat huis worden afgebroken, om plaats te maken voor open ruimte.”

“Iemand die in de stad woont, kost minder aan voorzieningen dan iemand op het platteland.”

“Een huis op het platteland is een luxe-keuze die we eigenlijk niet meer mogen toestaan.”

Bovenstaande letterlijke citaten komen uit dagblad “Het Nieuwsblad” van 9 juli 2016. Also sprach Herr Leo Van Broeck, de nieuwe Vlaamse Bouwmeester, onlangs aangesteld door de Vlaamse Regering…