Agenda van de gemeenteraad van maandag 26 september om 20u30 in het Praetorium

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen.

Openbare Werken en Jeugd

2.- Aanleggen van fietspaden en riolering naast de N753 Nieuwe Steenweg , met inbegrip van de onderdoorgang onder de N730 Bilzersteenweg – goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van diensten tussen de stad Tongeren en het Vlaams Gewest.

3.- Principiële beslissing tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de rooilijn van de ruilverkavelingsweg gelegen te Mulken aan de Dorpsstraat.

4.- Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Genoelselderen).

5.- Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 6 in de atlas van de buurtwegen van Henis en buurtweg nummer 18 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren).

6.- Goedkeuring van wegeniswerken in de Butsstraat en de Lerestraat (Overrepen).

7.- Goedkeuring van wegeniswerken in Vreren en Diets-Heur.

Mobiliteit en Bevolking

8.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Mulken en Piringen.
Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Goedkeuring voor de aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein voor de verkaveling Paardsweidestraat.

10.- Principiële beslissing tot afschaffing en verlegging van deel buurtweg nr. 35 gelegen aan kleinhandelszone Luikersteenweg.

Financiën en Toerisme

11.- Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019/2016 aanpassing 5 en budgetwijziging 2016-1 van de stad Tongeren.

12.- Gemeentelijke dotatie voor het jaar 2016 van de stad Tongeren aan de Politiezone Tongeren-Herstappe.

Sociale zaken

13.- Goedkeuring van het addendum dd. 08/06/2016 bij de overeenkomst m.b.t. de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol inzake sociale economie op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren.