Make football in Tongeren great again!

(Toespraak VIP-diner KFC Heur-Tongeren in Sportoase op 13 november 2016)

Dames en heren

Mijn naam is Hugo Biets en ik mag u namens de heer Omer Brugmans, voorzitter van KFC Heur-Tongeren, van harte welkom heten. KFC Heur-Tongeren is, zoals u wellicht weet, het samenwerkingsverband van Heur VV en SK Tongeren; Heur-Tongeren: zeg maar het Zulte Waregem van Eerste Provinciale…. al verzeker ik u dat dit laatste (dat van die “Eerste Provinciale”) snel geschiedenis zal worden.

Mijnheer de Ere-voorzitter van het Promotiecomité van KFC Heur-Tongeren en tevens Burgemeester van de stad Tongeren
Mijnheer de Clubvoorzitter
Geachte dames en heren
Lieve gasten

Wat staat er vandaag te gebeuren? Zo dadelijk gaan we aan tafel voor het drie-gangen-menu. Tussen twee van die gangen willen we trachten u een beeld te geven van wat KFC Heur-Tongeren vandaag concreet is. Dat zal gebeuren door onze TVJO, onze Technisch Verantwoordelijke voor de Jeugdopleiding – overigens een officiële functie bij elke inzake jeugd belangrijke club van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onze TVJO is Diederik Nijs, voorheen actief bij STVV. Diederik leidt dus nu de jeugdopleiding bij KFC Heur-Tongeren en is daarmee één van de drijvende krachten van de club.

Er is vandaag natuurlijk ook de match, de wedstrijd van deze elfde speeldag in de hoogste Limburgse afdeling tussen de Koninklijke Football Club Heur-Tongeren en Hand in Hand Hoepertingen. Dat wordt de eerste match van de tweede periode van tien wedstrijden. Van die tien wedstrijden zullen we zesmaal thuis spelen, dus hier op Sportoase: niet het enige maar toch ook een bijzonder interessant perspectief met het oog op deelname aan de provinciale eindronde. En met deelname aan die eindronde, dames en heren, wordt véél mogelijk, wordt àlles mogelijk.

Dàn wordt alles mogelijk. Dàn wordt het mogelijk dat in deze stad opnieuw nationaal voetbal zal gespeeld worden. Dàn wordt het mogelijk dat de oude roemrijke Tongerse voetbalgeschiedenis nieuwe Tongerse voetbaltoekomst wordt.

Nationaal voetbal in Tongeren. Dat is en dat blijft een enorme opgave. Een opgave die we énkel en alléén aankunnen met de hulp, het engagement en de medewerking van velen.

Met de hulp van de vele vrijwilligers die als bestuurder of medewerker de grootste dankbaarheid verdienen.

Met de steun van de supporters die onze thuismatchen op Klein Veldje of hier op Sportoase bijwonen … en die daarbij vooral ook zo vriendelijk willen zijn zich te laven aan voor de club levensnoodzakelijke financiële bronnen, ik bedoel in onze cafetaria.

Met verder ook het zonder meer cruciale engagement van onze sponsors en van onze ereleden, waarzonder dit alles gewoonweg onmogelijk – ik herhaal: onmogelijk – te runnen zou zijn. Vooral hen willen we daarom iédere dag en dus zeker ook vandaag onze grootste erkentelijkheid betuigen. Aan iedereen van hen: duizendmaal bedankt!

Natuurlijk ook woorden van dank aan onze gastheer, aan de heer Dries Boulet en zijn team van Sportoase: Sportoase dat bij élke match opnieuw onze neus doet krullen wanneer we àltijd weer van de bezoekende ploeg te horen krijgen over welke schitterende accommodatie we hier mogen beschikken.

En last but not least, dames en heren, last maar zéker not least een klein woord van grote dank aan onze stad, ons stadsbestuur, onze burgemeester en schepenen – vandaag talrijk aanwezig – waarvan we als club – deze éérste club in deze éérste stad – rechtstreeks of indirect, niet zelden ook via de stedelijke sportdienst, permanent de hand voelen: de hand voor een altijd welkome en dikwijls noodzakelijke steun in de rug, de hand voor een altijd fijne klop op de schouder, de hand om ons de juiste weg te wijzen wanneer we al eens de juiste richting moeten zoeken. Bedankt daarvoor: bedankt voor die hand, die warme hand.

Dames en heren

Zoals ik al zei: dàn wordt alles mogelijk. Met vrijwilligers, supporters, sponsors, ereleden, stadsbestuur, allen samen: “stronger together”.
Op die manier zullen we slagen in de opdracht, de opdracht “make football in Tongeren great again”.
Kunnen we daarin ook slagen? “Yes, we can!”
Want geloof me: zelf draai ik nu sinds een goed jaar mee in deze club, zij het dan slechts in een buitenbaan, maar ik proef, ik ruik, ik voel het elke dag opnieuw: wat déze KFC Heur-Tongeren betreft, verzeker ik u: “you ain’t seen nothing yet!”

Advertisements