Over voetballen op kunstgras: het antwoord van de stad

Geachte heer Biets,

De informatie waarover we momenteel beschikken i.v.m. het rubbergranulaat infill op onze kunstgrasvelden laat nog alle opties open.

Feit is dat er op dit ogenblik niemand echt met zekerheid kan verklaren dat het granulaat al dan niet schadelijk is voor de gezondheid.

Er werd zowel op Europees niveau als op nationaal niveau (samen met Nederland en Schotland) opdracht gegeven naar bijkomende onderzoek in deze materie, waarvan de onderzoeksresultaten ten vroegste eind dit jaar bekend zullen zijn.

Op de onlangs georganiseerde onderhoudsclinic van Krinkels Sport NV (waaraan ook 2 vertegenwoordigers van KFC Heur-Tongeren deelnamen) werden een aantal voorzorgsmaatregelen gesuggereerd om mogelijke risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

De maatregelen die werden voorgesteld:

-geen keeperstrainingen op het kunstgrasveld

-steeds douchen na training of wedstrijd op het kunstgrasveld

-grondig wassen van de gebruikte kledij

-vermijden van activiteiten met de allerkleinsten (U6) op het kunstgrasveld

We zullen uiteraard niet nalaten de betrokken verenigingen onverwijld in te lichten van zodra de onderzoeksresultaten van de hoger aangehaalde studies ons bekend zijn gemaakt.

Met vriendelijke groeten

Stefan Rondags
Stad Tongeren – Sportdienst
Maastrichterstraat 10  – 3700 Tongeren
Advertisements