De gemeenteraad vergadert op maandag 19 december 2016 om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Iedereen welkom !

A G E N D A

Voorzitter gemeenteraad (Hugo Biets)

1.- Notulen van de vorige vergadering

2.- Verkiezing van twee OCMW-raadsleden

Algemeen Bestuur (burgemeester Patrick Dewael)

3.- Goedkeuring budget 2017 kerkfabrieken

Openbare Werken en Jeugd (schepen An Christiaens)

4.- Overheidsopdracht inzake communicatie mobiliteit: opdrachtvoorwaarden

Mobiliteit en Bevolking (schepen Eddy Manet)

5.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Dijk, Kennedylaan en Eisenhowerlaan

6.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Overhaamlaan

7.- Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Kapiteinsstraat

Economie en Cultuur (schepen Guy Schiepers)

8.- Pluisplan 2017: Reglement renovatiepremie voor handelspanden 2017

9.- Plusplan 2017: Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak 2017

Welzijn, Onderwijs en Wonen (schepen Jos Schouterden)

10.- Plusplan 2017: Premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimte

11.- Plusplan 2017: Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen 2017

12.- Nieuwe versie van het leegstandsreglement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (schepen Patrick Jans)

13.- Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kleinhandelszone Luikersteenweg’

Financiƫn en Toerisme (schepen Mark Hoogmartens)

14.- Ā Goedkeuring meerjarenplan-aanpassing en budget 2017 van de stad Tongeren

15.- Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2017

16.- Gemeentelijke dotatie voor het jaar 2017 aan de politiezone Tongeren-Herstappe

17.- Goedkeuring aangepast meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 van het OCMW van Tongeren.-