Agenda van de gemeenteraad van maandag 18 december 2017

De gemeenteraad van de stad Tongeren vergadert op maandag 18 december a.s. vanaf 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat. Iedereen is welkom!

Agenda

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Statutenwijziging AZ Vesalius

3.- Gallo-Romeins Museum: vaststelling van de inkomprijzen en gidsentarieven

Sport en Erfgoed

4.- Straatnaamgeving Hospitaalplein

5.- Overname van de Begijnhofkerk door de stad Tongeren

Openbare Werken en Jeugd

6.- Inter-energa: toetreding tot de activtieit warmte

7.- Aanleg riolering en wegeniswerken te Diets-Heur: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren, Infrax cvba en Provincie Limburg

8.- Riolerings- en wegeniswerken Baversstraat – St. Martensstraat: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Infrax cvba

9.- Overheidsopdracht inzake heraanleg van de kop van het park ‘Casino’

10.- Vestiging van een recht van opstal park Casino

Mobiliteit en Bevolking

11.- Reglement wooncontroles in de stad Tongeren

Economie en Cultuur

12.- Plusplan 2018: Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak

Welzijn en Onderwijs

13.- Plusplan 2018: Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen

14.- Plusplan 2018: Premie voor herbestemming van leegstaande handelsruimten naar woonruimte

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Aankoop gronden in het kader van het project ‘Openleggen van de Jeker’

16.-  Aanpassing afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

17.- Ondertekening nieuwe Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

18.- Limburg.net Algemene Vergadering van 20.12.2017: goedkeuring van de agenda en mandatering van de afgevaardigde

Financiën en Toerisme

19.- Meerjarenplanaanpassing en budget 2018 van de stad Tongeren

20.- Gemeentelijke dotatie voor 2018 aan de politiezone Tongeren-Herstappe

21.- Aangepast meerjarenplan en budget 2018 van het OCMW

22.- Aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen

23.- Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2018

BESLOTEN ZITTING

Ruimtelijke Ordening en Milieu

24.- Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening: benoeming van een secretaris en een plaatsvervangend secretaris

*** Individuele gemeenteraadsleden kunnen nog punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.

Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 november 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 november om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat.

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Personeel: wijziging rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Personeel: vastleggen verplichte compensatiedag in 2018

4.- Budget 2018 van kerkfabriek Sint-Laurentius Overrepen

5.- Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2018

6.- Overdracht van de brandweerkazerne: goedkeuring akte recht van erfpact

Openbare Werken en Jeugd

7.- Aanleggen van fietspad tussen Dreef (Nerem) en Keerstraat (Mal)

8.- Erosiebestrijdingsmaatregelen: overeenkomst met de Watering St.-Truiden

9.- Inter-energa: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 12 december

10.- Infrax Limburg: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 18 december

11.- CVBA Inter-Regies: beslisisng tot uittreding

Mobiliteit en Bevolking

12.- Aanvullend verkeersreglement Hasseltsesteenweg

13.- Advies aan de Provincie Limburg betreffende het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren

Economie en Cultuur

14.- Gemeentelijk reglement ‘Renovatie van handelspanden in het kerngebied’

15.- de VELINX: vervangen van de kleine tribune

Welzijn en Onderwijs

16.- IGL: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de algemene vergadering van 8 december

Ruimtelijke Ordneing en Milieu

17.-Aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein voor de verkaveling Kerkhenis

18.- Heraanleg van het plein CC de VELINX en de visvijver, aanleg van een skatepark en heraanleg wegenis met infrastructuurwerken in de Luikerstraat, de Herckenrodestraat en een deel van de Kastanjewal

19.- Definitieve vaststelling van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘KMO – Noord Tongeren’

20.- Afschaffing van buurtweg nummer 64 in het kader van het RUP Ambiorixkazerne

21.- Huishoudelijk Reglement Volkstuinen aan de Wijkstraat

Financiën en Toerisme

22.- Kennisname budgetwijzgiing 2017 van het OCMW

 

 • Individuele gemeenteraadsleden kunnen zelf nog punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.
 • Iedereen welkom !

 

 

 

Agenda van de gemeenteraad van maandag 6 november 2017 – 20.30 uur – AC Praetorium

Agenda

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Budget 2018 kerkfabrieken

3.- CIPAL: statutenwijziging

Openbare Werken en Jeugd

4.- Infrax Limburg: statutenwijziging

5.- Inter-energa: statutenwijziging

6.- Inter-media: statutenwijziging

7.- Inter-media: agenda en mandatering van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op 20.12.2017

8.- Inter-aqua: agenda en mandatering van een afgevaardigde voor de algemene buitengewone vergadering van 05.12.2017

9.- Aanpassingen retributie jeugdactiviteiten

Mobiliteit en Bevolking

10.- Aanvullende verkeersreglementen Eisenhowerlaan en Luikersteenweg

11.- Aanvullend verkeersreglement Linderstraat

12.- Aanvullend verkeersreglement Stationsplein

13.- Aanvullend verkeersreglement Kanjelstraat

Economie en Cultuur

14.- Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Verkoop deel perceel grond te Rutten, Kup Veld

16.- Principiële beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Blaarstraat en de Beemdstraat

17.- Verkoop deel percele grond aan de nv Tilkin Powder Coatings.-

Alle gemeenteraadsleden kunnen nog bijkomende punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.

Iedereen welkom!

Hugo Biets, Voorzitter van Gemeenteraad

De toekomst van KFC Heur-Tongeren! Hier de spelerslijst Beloftenploeg

Spelerslijst Beloftenploeg KFC Heur-Tongeren in alfabetische volgorde met geboortejaar en leeftijd in 2017:

 • Christophe Cannavo (geboren in 1999) (is 18 jaar in 2017)
 • Vincent Cannavo (1999) (18 jaar)
 • Yanick Debing (1998) (19 jaar)
 • Bram Geenen (1999) (18 jaar)
 • Jonas Ketelslegers (1999) (18 jaar)
 • Martin La Barbera (1998) (19 jaar)
 • Stijn Lambrix (1999) (18 jaar)
 • Arne Libotte (2000) (17 jaar)
 • Yannick Manshoven (1998) (19 jaar)
 • Wesley Schreurs (1999) (18 jaar)
 • Cedric Simon (1998) (19 jaar)
 • Glenn Vaelen (1999) (18 jaar)
 • Kilian Van Muylder (2000) (17 jaar)
 • Tom Vincent (2001) (16 jaar in december 2017…)
 • Julien Willame (1999) (18 jaar)
 • Brecht Zanders (1998) (19 jaar).

 

KFC Heur-Tongeren: spelerslijst A-kern

De 19 spelers van de A-kern in alfabetische volgorde met geboortejaar en leeftijd in 2017:

 • Salvatore Baccarella (geboren in 1982) (wordt dit jaar 35 jaar)
 • Moussa Camara (1992) (25 jaar)
 • Alexandre Di Gregorio (1980) (27 jaar)
 • Charles Dupain (1995) (22 jaar)
 • Nicolas François (1996) (21 jaar)
 • Gert Geraerts (1982) (35 jaar)
 • Ludovi Govoni (1984) (33 jaar)
 • Michiel Goyvaerts (1988) (29 jaar)
 • Yassine Halim (1990) (27 jaar)
 • Gregoy Mesotten (1993) (24 jaar)
 • Joren Paulus (1995) (22 jaar)
 • Giel Schepers (1991) (26 jaar)
 • Jonathan Ruette (1998) (19 jaar)
 • Gil Vanderhoven (1995) (22 jaar)
 • Thomas Vanheeswijck (1986) (31 jaar)
 • Jelle Vanratingen (1992) (25 jaar)
 • Thibaud Voets (1997) (20 jaar)
 • Dimitri Wagemans (1994) (23 jaar)
 • Jente Weckx (1997) (20 jaar)

KFC Heur-Tongeren: trainingen en wedstrijden BELOFTEN juli-augustus 2017

 • Individuele voorbereiding op 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 juli
 • Trainingen op 18, 19, 20, 25 en 216 juli, telkens om 19u00 op Sportoase
 • Donderdag 27 juli, 19u30, Sportoase: wedstrijd KFCHT – KSK Hasselt
 • Training op 1 augustus om 19u00 op terrein VC Sluizen
 • Woensdag 2 augustus, 19u30, Sportoase: wedstrijd KFCHT – Uikhoven
 • Training op 3 augustus om 19u00 op Sportoase
 • Zondag 6 augustus, 17u00, Kanne: Beker van Limburg Kanne VV – KFCHT
 • Dinsdag 8 augustus, 19u00, Hoeselt: wedstrijd Hoeselt – KFCHT
 • Training op 9 augustus om 19u00 op terrein VC Sluizen
 • Training op 10 augustus om 19u00 op Sportoase
 • Zondag 13 augustus, 17u00, Sportoase: Beker van Limburg KFCHT – AC Tervant
 • Teamactiviteit op dinsdag 15 augustus
 • Woensdag 16 augustus, 19u30, ‘s Gravenvoeren: wedstrijd Moelingen – KFCHT
 • Zondag 20 augustus, 1800, Stal: Beker van Limburg Stal Sport )- KFCHT
 • Training op 22 en 23 augustus, telekns om 19u00 op Sportoase
 • Donderdag 24 augustus, 19u30, Habo: wedstrijd HABO – KFCHT
 • Zondag 27 augustus, 17u00, Rosmeer: Beker van Limburg KMR Biesen – KFCHT
 • Training op 29, 30 en 31 augustus, telkens om 19u15 op Sportoase
 • ZATERDAG 2 SEPTEMBER: START COMPETITIE

Let wel: wijzigingen mogelijk!

KFC Heur-Tongeren: trainingen en wedstrijden A-kern juli-augustus 2017

Individuele voorbeiding op zondag 2 juli, dinsdag 4 juli, donderdag 6 juli, zaterdag 8 juli, maandag 10 juli, woensdag 12 juli, vrijdag 14 juli en zondag 16 juli

Dinsdag 18 juli, 19u00, Sportoase: training

Woensdag 19 juli, 19u00, Sportoase: training

Donderdag 20 juli, 19u00, Sportoase: training

Vrijdag 21 juli: wedstrijd of vrij

Zaterdag 22 juli: wedstrijd of vrij

Dinsdag 25 juli, 19u00, Sportoase: training

Woensdag 26 juli, 19u30, Sportoase: wedstrijd KFCHT – Viktoria ‘s Herenelderen

Donderdag 27 juli, 19u00, terrein VC Sluizen: training

Vrijdag 28 juli, 19u00, Sportoase: training

Zondag 30 juli, 16u00, Zepperen: Beker van België Zepperen-Brustem VV – KFCHT

Dinsdag 1 augustus, 19u00, Sportoase: wedstrijd KFCHT – FC Landen

Woensdag 2 augustus, 19u00, terrein VC Sluizen: training

Donderdag 3 augustus, 19u00, Sportoase: training

Vrijdag 4 augustus, 19u00, Sportoase: training

Zaterdag 5 augustus, ?: Vriendschappelijke wedstrijd (onder voorbehoud)

Zondag 6 augustus, 16u00, ?: Beker van België (onder voorbehoud)

Dinsdag 8 augustus, 19u00, Sportoase: training

Woensdag 9 augustus, 19u00, Vechmaal: wedstrijd Zwaluw Vechmaal – KFCHT

Donderdag 10 augustus, 19u00, Sportoase: training

Vrijdag 11 augustus, 19u00, Sportoase: training

Zaterdag 12 augustus, ?: Vriendschappelijke wedstrijd (onder voorbehoud)

Zondag 13 augustus, 16u00, ?: Beker van België (onder voorbehoud)

Dinsdag 15 augustus: teamactiviteit

Woensdag 16 augustus, 19u00, Riksingen: wedstrijd Eendracht Henis – KFCHT

Donderdag 17 augusutus, 19u00, Sportoase: training

Vrijdag 18 augustus, 19u00, Sportoase: training

Zaterdag 19 augustus, ?: wedstrijd Kelmis (onder voorbehoud)

Zondag 20 augustus, 16u00, ?: Beker van België (onder voorbehoud)

Dinsdag 22 augustus, 19u00, Sportoase: training

Woensdag 23 augustus, 19u30, Sportoase: wedstrijd KFCHT – KMR Biesen

Donderdag 24 augustus, 19u00, Sportoase: training

Vrijdag 25 augustus, 19u00, Sportoase: training

Zaterdag 26 augustus, 19u00, Sportoase: wedstrijd KFCHT – vv SCM

Zondag 27 augustus, 16u00: Beker van België (onder voorbehoud)

Dinsdag 29 augustus, 19u15, Sportoase: training

Donderdag 31 augustus, 19u15, Sportoase: training

Vrijdag 1 september, 19u15, Sportoase: training

ZONDAG 3 SEPTEMBER: START COMPETITE DERDE AMATEURLIGA

Let wel: wijzigingen nog mogelijk!