Agenda gemeenteraad van maandag 30 januari

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 januari 2017 om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Hierbij de agenda.

Iedereen welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Goedkeuring parochiekerkenplan Tongeren

3.- Goedkeuring budget 2017 van de kerkfabrieken van Widooie, Diets-Heur, Nerem en Henis

Sport en Erfgoed

4.- Goedkeuring 1ste voorschot van de restauratiepremie voor begijnhofwoning Brouwersstraat 5

Open bare Werken en Jeugd

5.- Herinrichting Vermeulenstraat en Sint-Maternuswal

6.- Collector Diets-Heur: uitbreiding van het RWA-riool op de Luikersteenweg te Vreren

7.- Uitvoering masterplan De Motten – openleggen van de Jeker: goedkeuring van het ontwerp en de werken ten laste van de stad Tongeren

Mobiliteit en Bevolking

8.- Aanvullend verkeersreglement: signalisatie antiekmarkt)

9.- Aanvullend verkeersreglement: signalisatie donderdagmarkt

Welzijn en Onderwijs

10.- Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs

Ruimtelijke Ordening en Milieu

11.- Aanwijzing van de gemeentelijke omgevingsambtenaren

12.- Verkaveling Paardsweidestraat: goedkeuring voor de aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein.