Voorstel van parochiekerkenplan Tongeren

De gemeenteraad beslist op maandag 30 januari over het parochiekerkenplan. Elke gemeente is verplicht om te beschikken over zulk plan waarin de visie op het kerkelijk patrimonium en het gebruik wordt geduid.

Tongeren telt 22 parochiekerken (en daarnaast ook nog vier grote kappellen waarvan er drie echter niet in dit plan zijn opgenomen: Vreren, Rutten en Offelken).

Er komen – héél kort samengevat – vier soorten van parochiekerken:

a) de federatiekerken: één per parochiale federatie; dit is de feitelijke hoofdkerk in elke parochiale federatie

b) de prioriteitskerken: eveneens één per parochiale federatie;

c) kerken met nevenbestemming: deze blijven behouden voor de eredienst maar kunnen tegelijk in aanmerking komen voor een nevenbestemming;

d) kerken met een herbestemming: deze kunnen onttrokken worden aan de eredienst en dus een totaal andere bestemming krijgen.

Een werkgroep met afgevaardigden van * het Bisdom Hasselt, * de deken, pastoors, diaken en parochie-assistenten, * het Centraal Kerkbestuur van Tongeren, * één afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad, * betrokken ambtenaren van de stad en * het Centrum Religieuze Kunst een Cultuur bereikte eensgezindheid rond onderstaand voorstel:

Federatie Tongeren-Centrum:

OLV-Basiliek: federatiekerk

Sint-Jan-Baptist: prioriteitskerk

Sint-Jozef Nieuw Tongeren: nevenbestemming

Sint-Lutgardis Achter de Statie: nevenbestemming

Sint-Maternus Paspoel: nevenbestemming

Sint-Gillis Broek/Mulken: nevenbestemming/herbestemming

Federatie Tongeren-Noord:

Sint-Gertrudis Riksingen: federatiekerk

Sint-Hubertus Henis: prioriteitskerk

Sint-Martinus Berg: nevenbestemming

Sint-Stefanus ‘s Herenelderen: nevenbestemming

Sint-Stefanus Ketsingen: herbestemming

Sint-Ludgerus Neerrepen: nevenbestemming

Sint-Laurentius Overrepen: nevenbestemming

Federatie Tongeren-West: 

Sint-Petrus Lauw: federatiekerk

Sint-Servatius Koninksem: prioriteitskerk

Sint-Gertrudis Piringen: nevenbestemming

Sint-Pancratius Widooie: nevenbestemming

Federatie Jekervallei:

Sint-Medardus Vreren: federatiekerk

Sint-Servatius Nerem: prioriteitskerk

Sint-Cunibertus Diets-Heur: nevenbestemming

Sint-Martinus Rutten: nevenbestemming

Heilig Kruisvinding Mal: nevenbestemming

Sint-Servatius Sluizen: nevenbestemming.