Schriftelijke vraag aan het stadsbestuur i.v.m. stijging van aantal leefloners

Aan het college van burgemeester en schepenen
via de heer stadssecretaris
 

Geacht college

Volgens de FOD Maatschappelijke Integratie is het aantal leefloners in ons land tijdens de eerste acht maanden van 2016 gestegen zijn met 9,3 procent. 
 
Volgens het kabinet van de bevoegde minister, de heer Willy Borsus, “is de stijging in 2016 in de eerste plaats te wijten aan de asielcrisis” (Het Laatste Nieuws, 9 februari 2017).
 
Volgens de voorzitter van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de heer Julien Van Geertsom, “is de stijging toe te schrijven aan andere oorzaken. Structureel, zoals het groeiend aantal eenoudergezinnen of het stijgend aantal personen in schuldbemiddeling. maar een belangrijk deel van de stijging is ook het gevolg van beleidskeuzes zoals de strengere regels om een werkloosheidsvergoeding te krijgen en te behouden. We voelen bijvoorbeeld nog steeds het effect van de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering (in afwachting van een eerste job) en van de diplomavereisten om zo’n uitkering te krijgen.” (De Standaard, 10 februari 2017).
 
Is het mogelijk hierover informatie (i.c. cijfers) te krijgen m.b.t. de eventuele stijging van het aantal leefloners in de stad Tongeren én de oorza(a)k(en) van zulke stijging in de stad Tongeren? Zo ja, dan ontving ik deze informatie graag.
 
Oprechte groeten
Hugo Biets