Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 maart om 20.30 uur

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 maart om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 met de volgende agenda:

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1 2017_GR_00039 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

Algemeen bestuur

2 2017_GR_00029 – Goedkeuring – GAS – Overeenkomst tussen de stad Sint-Truiden, de stad Tongeren en de gemeente Houthalen-Helchteren met betrekking tot de GAS-bemiddeling

3 2017_GR_00030 – Goedkeuring – GAS – Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tongeren en de gemeente Houthalen-Helchteren inzake de bemiddelingsprocedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties

Sport en Erfgoed

4 2017_GR_00032 – Goedkeuring – Archief – Straatnaamgeving uitbreiding Tongeren-Oost

5 2017_GR_00033 – Goedkeuring – Archief – Straatnaamgeving verkaveling Paardsweidestraat

Openbare Werken en Jeugd

6 2017_GR_00042 – Goedkeuring – Gebouwen – Goedkeuring – Cc Velinx: vervangen van de kleine tribune – opdrachtvoorwaarden.

7 2017_GR_00035 – Goedkeuring – Jeugddienst – Aanpassingen uitleenreglement Stad Tongeren

8 2017_GR_00040 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Inter-media : Voorstel tot statutenwijziging.

9 2017_GR_00045 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Inter-media : mandatering van afgevaardigde in de algemene vergadering van dinsdag 2 mei 2017.

10 2017_GR_00031 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Infrax Limburg: mandatering van afgevaardigde in de algemene vergadering van maandag 24 april 2017.
Mobiliteit en Bevolking

11 2017_GR_00043 – Goedkeuring – Dienst Mobiliteit – Goedkeuring ontwerp besluit voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg (kilometerpunt 1,700)

12 2017_GR_00044 – Goedkeuring – Mobiliteit – Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Millerweg

13 2017_GR_00046 – Goedkeuring – Directie Technische Aangelegenheden – Dienst Mobiliteit – Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Koppelkist
Welzijn en Onderwijs

14 2017_GR_00036 – Goedkeuring – Stadsontwikkeling, Huisvesting – Reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen.

15 2017_GR_00037 – Goedkeuring – Stadsontwikkeling, Huisvesting – Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongschikte en/of onbewoonbare woningen.
Ruimtelijke Ordening en Milieu

16 2017_GR_00034 – Goedkeuring – Financiële dienst – Principiële beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen gelegen aan de Michielenweg en uitbreiding van de industriezone Tongeren-Oost III

17 2017_GR_00038 – Goedkeuring – Financiële dienst – Opwaarderen van de volkstuintjes in het kader van het project ‘open leggen van de Jeker’ – aankoop gronden

18 2017_GR_00041 – GoedkeurTongeren’ing – Stafdienst – Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KMO – Noord.-