Agenda van de gemeenteraad van 29 mei 2017 om 20.30 uur in het AC Praetorium

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Voorstel statutenwijziging Nuhma NV

3.- Organisatiebeheersing: auditrapport 2017

Sport en Erfgoed

4.- Wijziging van gedeelte van straatnaam Dorpsstraat te Mulken

Welzijn en Onderwijs

5.- Algemene afspraken functiebeschrijvign en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel onderwijs

6.- Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat Algemene Vergadering van de Intercommunlae vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

7.- Definitieve beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en Heersterveldweg

8.- Overname van wegenis verkaveling “Aen ‘t Hasselbos” te Riksingen

9.- Jaarverslag en jaarrekening 2016 – PDPO III – Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw

10.- Goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde Algemene Vergadering van Limburg.net

Financiƫn en Toerisme

11.- Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de Stad Tongeren

BESLOTEN ZITTING

12.- Aanduiding van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van IGL.-