Agenda van de gemeenteraad van maandag 6 november 2017 – 20.30 uur – AC Praetorium

Agenda

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Budget 2018 kerkfabrieken

3.- CIPAL: statutenwijziging

Openbare Werken en Jeugd

4.- Infrax Limburg: statutenwijziging

5.- Inter-energa: statutenwijziging

6.- Inter-media: statutenwijziging

7.- Inter-media: agenda en mandatering van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op 20.12.2017

8.- Inter-aqua: agenda en mandatering van een afgevaardigde voor de algemene buitengewone vergadering van 05.12.2017

9.- Aanpassingen retributie jeugdactiviteiten

Mobiliteit en Bevolking

10.- Aanvullende verkeersreglementen Eisenhowerlaan en Luikersteenweg

11.- Aanvullend verkeersreglement Linderstraat

12.- Aanvullend verkeersreglement Stationsplein

13.- Aanvullend verkeersreglement Kanjelstraat

Economie en Cultuur

14.- Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek

Ruimtelijke Ordening en Milieu

15.- Verkoop deel perceel grond te Rutten, Kup Veld

16.- Principiële beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Blaarstraat en de Beemdstraat

17.- Verkoop deel percele grond aan de nv Tilkin Powder Coatings.-

Alle gemeenteraadsleden kunnen nog bijkomende punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.

Iedereen welkom!

Hugo Biets, Voorzitter van Gemeenteraad