Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 november 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 november om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat.

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Personeel: wijziging rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Personeel: vastleggen verplichte compensatiedag in 2018

4.- Budget 2018 van kerkfabriek Sint-Laurentius Overrepen

5.- Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2018

6.- Overdracht van de brandweerkazerne: goedkeuring akte recht van erfpact

Openbare Werken en Jeugd

7.- Aanleggen van fietspad tussen Dreef (Nerem) en Keerstraat (Mal)

8.- Erosiebestrijdingsmaatregelen: overeenkomst met de Watering St.-Truiden

9.- Inter-energa: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 12 december

10.- Infrax Limburg: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 18 december

11.- CVBA Inter-Regies: beslisisng tot uittreding

Mobiliteit en Bevolking

12.- Aanvullend verkeersreglement Hasseltsesteenweg

13.- Advies aan de Provincie Limburg betreffende het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren

Economie en Cultuur

14.- Gemeentelijk reglement ‘Renovatie van handelspanden in het kerngebied’

15.- de VELINX: vervangen van de kleine tribune

Welzijn en Onderwijs

16.- IGL: goedkeuring agenda en mandatering van een afgevaardigde in de algemene vergadering van 8 december

Ruimtelijke Ordneing en Milieu

17.-Aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuurwerken met gratis overdracht naar het openbaar domein voor de verkaveling Kerkhenis

18.- Heraanleg van het plein CC de VELINX en de visvijver, aanleg van een skatepark en heraanleg wegenis met infrastructuurwerken in de Luikerstraat, de Herckenrodestraat en een deel van de Kastanjewal

19.- Definitieve vaststelling van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘KMO – Noord Tongeren’

20.- Afschaffing van buurtweg nummer 64 in het kader van het RUP Ambiorixkazerne

21.- Huishoudelijk Reglement Volkstuinen aan de Wijkstraat

Financiën en Toerisme

22.- Kennisname budgetwijzgiing 2017 van het OCMW

 

  • Individuele gemeenteraadsleden kunnen zelf nog punten en/of mondelinge vragen toevoegen aan deze agenda.
  • Iedereen welkom !