Agenda gemeenteraad maandag 29 januari 2018

De maandelijkse vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 29 januari om 20.30 uur in het AC Praetorium (gelijkvloers).

Iedereen welkom!

AGENDA

Voorzitter gemeenteraad

1/ Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2/ Goedkeuring jaarrekening 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Tongeren

Openbare Werken en Jeugd

3/ Afkoppeling Sluizen: samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Tongeren en Aquafin NV

4/ Afkoppeling Sluizen: addendum bij de overeenkomst van 19 juli 2016

5/ Opwaarderen Merkenstraat

Ruimtelijke Ordening en Milieu

6/ Verkoop perceel grond aan Newco Tilkin Immo

7/ Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de aanleg van de omleidingsweg fase 1

8/ Afschaffing buurtweg 64

9/ Vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Blaarstraat en de Beemdstraat: wijziging buurtweg 1 en 9

Financiën en Toerisme

10/ Vastlegging van de inkomprijzen van de ondergrondse site Teseum

Toegevoegde punten

1/ Tongeren sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

2/ Tongeren schrijft zich in voor de Bouwmeester scan

Mondelinge vragen

3/ Registratie van de niet-Belgische Tongenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

4/ Paraatheid van de Tongerse Brandweer en veiligheid van de inwoners.