Agenda gemeenteraad maand februari 2018

De maandelijkse vergadering van de gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 26 februari 2018 vanaf 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastichterstraat 10.

Iedereen welkom!

Agenda:

  •  Voorzitter van de gemeenteraad

1.- Verslag van de vorige vergadering

  •  Algemeen bestuur

2.- Wijziging Rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Oproep van de huidige functiehouders tot kandidatuurstelling voor de functies van algemeen directeur en van financieel directeur

  •  Sport en Erfgoed

4.- Gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor de St.-Medarduskerk te Vreren, fase 3: gevels en glas-in-loodramen

  •  Mobiliteit en Bevolking

5.- Aanvullend verkeersreglement Lerestraat en Butsstraat

6.- Aanvullend verkeersreglement Ruttermolenstraat

  •  Ruimtelijke Ordening en Milieu

7.- Aanleg van de kop van het Casinopark

8.- Aanleggen van nieuwe wegenis en gescheiden rioleringsstelsel, samen met de ophoping van het terein tussen de E313 en de projectzone logistiek bedrijventerreien Tongeren-Oost III

9.- Aanleg van volkstuinen aan de Sportpleinstraat

10.- Gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag Nieuwe Steenweg

11.- Gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag Krakenberg

12.- Gratis grondafstand bij aanvraag stedenbouwkunge vergunning Hossenstraat.-