Agenda gemeenteraad van maandag 10 juli 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 10 juli om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

Iedereen welkom!

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur (burgemeester)

2.- Wijziging Personeelsbehoefteplan en -formatie en wijziging Rechtspositieregeling Stad Tongeren

3.- Wijziging Arbeidsreglement Stad Tongeren

4.- Wijziging Deontologische Code Stad Tongeren en Reglement computerapparatuur, internet, e-mail, sociale media, enz. Stad Tongeren

5.- Reglement oprichting van het collectief pensioenplan ten voordele van de contractuele personeelsleden

6.- Autonoom Gemeentebedrijf – jaarrekening 2015

7.- Autonoom Gemeentebedrijf – budget 2017

Openbare Werken en Jeugd

8.- Erosieproject Weeraardstraat 1 te Widooie – recht van opstal met vennootschap Louwet

9.- Erosieproject Weeraardstraat 1 te Widooie – beheersovereenkomst met de heer Donaat Croes

10.- Innames in het kader van het project Collector Diets-Heur – aankoop perceel grond van mevrouw Nicole Jacobs, gelegen in de deelgemeente Vreren

11.- Innames in het akder van het project Collector Diets-Heur – aankoop van een deel van een perceel grond van de heer en mevrouw Kerkchove-Poesen, gelegen in de deelgemeente Vreren

12.- Innames in het kader van het project Collector Diets-Heur –  aankoop van een deel van een perceel grond van mevrouw Isabelle Salvador, gelegen in de deelgemeente Vreren

13.- Overheidsopdracht inzake riolerings- en wegeniswerken Nieuwstraat

14.- Riolering en wegenis Kolmontstraat, Burchtstraat en Bredeweg te Overrepen – goedkeuring opdrachtvoorwaarden en werken ten laste van de Stad Tongeren

15.- Huurreglement jongerencentrum Hal P, de repetitieruimte en bijhorend retributiereglement jeugdaccommodaties

16.- Inter-media: buitengewone algemene vergadering

Mobiliteit en Bevolking

17.- Aanvullende verkeersreglementen Dijk, Kanstanjewal en Vermeulenstraat

18.- Aanvullende verkeersreglementen Genoelsweg en Demerbronstraat

19.- Wijziging retributiereglment inzake parkeren

20.- Wijziging retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

21.- Aanvullend verkeersreglement Dreef (Nerem)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

22.- Vastlegging rooilijn te Rutten aan Kup Veld

23.- Gratis grondafstand aan de Stad Tongeren van een deel van een perceel grond, gelegen aan de Bilzersteenweg

24.- Definitieve vaststelling RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg (deelplan A: Schaapsweide-Wijkstraat; deelplan B: Kleinhandelszone West; deelplan C: Kleinhandelszone Oost en lokaal bedrijventerrein)

Financiën en Toerisme

25.- Meerjarenplanaanpassing en budgetwijziging nummer 1 van de Stad Tongeren

26.- Jaarrekening 2016 van het OCMW

BESLOTEN ZITTING

26.- Aanwijzing van een gemeenschapswacht-vaststeller

27.- Aanwijzing van een gemeenschapswacht-vaststeller.

Elk individueel raadslid kan nog punten toevoegen aan deze agenda en/of mondelinge vragen melden.

 

 

Advertisements

Agenda van de gemeenteraad van 29 mei 2017 om 20.30 uur in het AC Praetorium

OPEN ZITTING

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Voorstel statutenwijziging Nuhma NV

3.- Organisatiebeheersing: auditrapport 2017

Sport en Erfgoed

4.- Wijziging van gedeelte van straatnaam Dorpsstraat te Mulken

Welzijn en Onderwijs

5.- Algemene afspraken functiebeschrijvign en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel onderwijs

6.- Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat Algemene Vergadering van de Intercommunlae vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

7.- Definitieve beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en Heersterveldweg

8.- Overname van wegenis verkaveling “Aen ‘t Hasselbos” te Riksingen

9.- Jaarverslag en jaarrekening 2016 – PDPO III – Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw

10.- Goedkeuring agenda en mandatering afgevaardigde Algemene Vergadering van Limburg.net

Financiën en Toerisme

11.- Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de Stad Tongeren

BESLOTEN ZITTING

12.- Aanduiding van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van IGL.-

“Hasselt en Genk: twee dwergen, om de beurt op hun tenen”

“Er waren eens twee dwergen; de ene heette Hasselt, de andere heette Genk. Van oudsher bestond er een grote rivaliteit tussen beiden. De ene beriep zich voortdurend op het geboorterecht dat hij zich hoofddwerg mocht noemen. De ander schopte dan treiterig een balletje in de lucht, want hij kon zoveel beter voetballen. Om beurten stonden de twee dwergen op die manier op hun tenen, roepend dat ze toch groter of beter waren dan de ander. Een gezicht dat even komisch was, maar dan al snel vermoeiend werd. Hun na-ijver leek bovendien aanstekelijk, want de andere dwergen uit hun streek, die zowaar nog kleiner waren, maakten er eveneens een sport van zich te meten met hun grootste buur.

Het meest werd echter elders gelachen, namelijk bij de reuzen van het Westen. Alleen toen twee andere dwergen, Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode, op mekaars schouders gingen staan, werd het even stil. Moedige dwergen, dat waren die reuzen niet gewoon. De dwergen Hasselt en Genk bleven echter vastbesloten. Hoogstens maakten ze schoorvoetend het hof aan kleinere dwergen uit de buurt. Maar die haalden op hun beurt hun neus op, en maakten nog kleinere dwergen het hof. Het leek wel een bizarre dans, uitgevonden ter vermaak van de reuzen.

Tot die dag dat een in lompen gehulde, een profeet, voorspelde dat ooit, in een niet zo verre toekomst, alle dwergen uit het Oosten op mekaars schouders zullen kruipen, en een reus zouden vormen, groter dan eender welke reus uit het Westen. Maar dat is weer een ander verhaal.”

(Noël Slangen in Het Belang van Limburg van 24 april 2017)

Agenda van de gemeenteraad van maandag 24 april 2017

De gemeenteraad vergadert op maandag 24 april om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10. Iedereen welkom!

AGENDA

  • Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen vorige vergadering

  • Burgemeester

2.- Budget 2017 kerkfabriek Overrepen

  • Schepen van Openbare Werken en Jeugd

3.- Collector Diets-Heur

4.- Collector Marmelbeek Overrepen

5.- Algemene vergadering Iner-energa

6.- Algemene vergadering Inter-aqua

  • Schepen an Mobiliteit en Bevolking

7.- Driekleurige verkeerslichten kruispunt Bilzersteenweg met Nieuwe Steenweg en NO-omleidingsweg

8.- Verkeersreglement Kanjelstraat

9.- Verkeersreglement Rooierweg

10.- Verkeersreglement Dreef Nerem

11.- Verkeersreglement Kielenstraat

12.- Verkeersreglement laad- en loszones in de Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Grote Markt en Stationslaan

  • Schepen van Economie en Cultuur

13.- Verkeersreglement Antiekmarkt

  • Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu

14.- Verkaveling “Holle Weg” (achter de kerk) te Vreren

15.- Herinrichting schoolomgeving Mal

16.- Nieuwe roolilijn aan Kup Veld te Rutten.-

Agenda van de gemeenteraad van maandag 27 maart om 20.30 uur

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 maart om 20.30 uur in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 met de volgende agenda:

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1 2017_GR_00039 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

Algemeen bestuur

2 2017_GR_00029 – Goedkeuring – GAS – Overeenkomst tussen de stad Sint-Truiden, de stad Tongeren en de gemeente Houthalen-Helchteren met betrekking tot de GAS-bemiddeling

3 2017_GR_00030 – Goedkeuring – GAS – Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tongeren en de gemeente Houthalen-Helchteren inzake de bemiddelingsprocedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties

Sport en Erfgoed

4 2017_GR_00032 – Goedkeuring – Archief – Straatnaamgeving uitbreiding Tongeren-Oost

5 2017_GR_00033 – Goedkeuring – Archief – Straatnaamgeving verkaveling Paardsweidestraat

Openbare Werken en Jeugd

6 2017_GR_00042 – Goedkeuring – Gebouwen – Goedkeuring – Cc Velinx: vervangen van de kleine tribune – opdrachtvoorwaarden.

7 2017_GR_00035 – Goedkeuring – Jeugddienst – Aanpassingen uitleenreglement Stad Tongeren

8 2017_GR_00040 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Inter-media : Voorstel tot statutenwijziging.

9 2017_GR_00045 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Inter-media : mandatering van afgevaardigde in de algemene vergadering van dinsdag 2 mei 2017.

10 2017_GR_00031 – Goedkeuring – secretariaat en informatie – Infrax Limburg: mandatering van afgevaardigde in de algemene vergadering van maandag 24 april 2017.
Mobiliteit en Bevolking

11 2017_GR_00043 – Goedkeuring – Dienst Mobiliteit – Goedkeuring ontwerp besluit voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg (kilometerpunt 1,700)

12 2017_GR_00044 – Goedkeuring – Mobiliteit – Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Millerweg

13 2017_GR_00046 – Goedkeuring – Directie Technische Aangelegenheden – Dienst Mobiliteit – Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Koppelkist
Welzijn en Onderwijs

14 2017_GR_00036 – Goedkeuring – Stadsontwikkeling, Huisvesting – Reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen.

15 2017_GR_00037 – Goedkeuring – Stadsontwikkeling, Huisvesting – Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongschikte en/of onbewoonbare woningen.
Ruimtelijke Ordening en Milieu

16 2017_GR_00034 – Goedkeuring – Financiële dienst – Principiële beslissing tot vastlegging van nieuwe rooilijnen gelegen aan de Michielenweg en uitbreiding van de industriezone Tongeren-Oost III

17 2017_GR_00038 – Goedkeuring – Financiële dienst – Opwaarderen van de volkstuintjes in het kader van het project ‘open leggen van de Jeker’ – aankoop gronden

18 2017_GR_00041 – GoedkeurTongeren’ing – Stafdienst – Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KMO – Noord.-

Agenda van de gemeenteraad van maandag 6 maart

De vergadering vindt plaats in het Administratief Centrum Praetorium (Maastrichterstraat 10) en begint om 20.30 uur. Iedereen welkom! Aan deze agenda kunnen nog punten en mondelinge vragen toegevoegd worden door individuele raadsleden.

Open zitting

Voorzitter gemeenteraad

1.- Notulen van de vorige vergadering

Algemeen bestuur

2.- Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Openbare Werken en Jeugd

3.- Vernieuwen Vermeulenstraat: goedkeuring van de opdrachtdocumenten

4.- Riolering en wegenis Mal – fase 1

Welzijn en Onderwijs

5.- Aanvraag voor de subsidiëring van de derde projectperiode van het project Wonen in Tongeren Herstappe

6.- Oprichting van een overkoepelende scholraad voor de gemeentescholen van Tongeren

7.- Vaststelling van niet-oprichting van een ouderraad of pedagogische raad binnen het gemeentelijk onderwijs Tongeren

8.- Schoolraad: verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders in deze raad

Ruimtelijke Ordening en Milieu

9.- Reglement aangaande de belasting op de opstart van omgevingsvergunningen

10.- Principiële beslissing tot vaststelling van nieuwe rooilijnen aan de Vrijheidweg en de Heesterveldweg

11.- Verkoop bouwgrond aan de Beemdstraat

12.- Verkoop deel perceel grond aan Inter-energa voor de bouw van een elektriciteitscabine aan de Kastanjewal

13.- Recht van opstal perceel grond – parking Kanjelstraat

14.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Jorssen-Hubrechts Jean-Marie

15.- Goedkeuring gratis grondafstand bij verkavelingsaanvraag ingediend door Palmans in naam van Broers Maria.-

 

 

 

 

 

Antwoord op mijn vraag i.v.m. aantal leefloners in Tongeren

In Tongeren waren er in 2015 maandelijks gemiddeld 192 personen met een leefloon (164 RMI en 28 wet ’65 (vreemdelingen)).  In 2016 was het maandelijks gemiddelde 196 (166 RMI en 30 wet ’65).  Een stijging van 2% van 2015 naar 2016 voor Tongeren.  Sinds 2013 kent Tongeren een stijging van haar aantal leefloongerechtigden met 13%.

Na Hasselt (0,95%) heeft Tongeren (0,92%) in Limburg (0,53%) procentueel het grootst aantal leefloongerechtigden (cijfergegevens jan. 2016).

Inzake het aantal unieke gerechtigden, in 2015 ontvingen 310 personen een leefloon (270 RMI en 40 personen wet ’65 (vreemdelingen)).  Wat de RMI-gerechtigden betreft, werd in het jaarverslag 2015 een analyse opgenomen van de oorzaak voor de aanvraag van het leefloon ikv RMI, met volgend resultaat:

 

Oorzaak leefloon   270 
Aanvullend leefloon (tewerkstelling)   20
Aanvullend leefloon (uitkering)   31
Andere   42
Arbeidsongeschikt   19
Dakloosheid   10
Echtscheiding   8
Einde inschakelingsuitkering   7
Einde inschakelingsuitkering (herziening naar FOD SZ)   2
Ex-Zelfstandige   6
Geactiveerd leefloon   7
In beroepsinschakelingstijd   12
Schorsing RVA   28
Student   23
Verslavingsproblematiek   6
Vluchteling   44
Voorschotten   5

 

In 2016 ontvingen 309 personen een leefloon (267 RMI en 42 Wet ’65). De gegevens houdende de oorzaak van de aanvraag van het leefloon zijn nog te verzamelen.

(Antwoord van de heer Michel Geerinckx, secretaris van het OCMW van de stad Tongeren)