LEEFMILIEU: “Met belgerinkel naar de winkel”

Woensdag vindt de prijsuitreiking plaats van de actie "Met belgerinkel naar de winkel". Die actie promoot het gebruik van de fiets bij het doen van boodschappen.

Dit jaar namen 50 handelaars aan de actie deel. Er werden 198 volle spaarkaarten ingeleverd. De 27 winnaars-consumenten ontvangen woensdagavond in het stadhuis hun prijs.

"Met belgerinkel naar de winkel" is één van de vele "kleine" acties van ons Tongers milieubeleid.

De Zever van De Wever

" 'Het is niet omdat die man Nederlands praat dat hij Vlaming is.'

Het zinnetje geeft een idee van hoe het er in het Vlaanderen van de promotoren van de onafhankelijkheid kan aan toe gaan. Ook als je de taal spreekt, generatieslang op Vlaamse grond woont, alle pensenkermissen afdweilt en veertig jaar door Vlamingen verkozen werd, dan nog dreigt de Vlaamse fatwa.

Bart De Wever mag en moet op dat zinnetje worden afgerekend. Niet omdat hij de kroon in moeilijkheden bracht, het formatieberaad verder in het moeras praatte of een prominent Open Vld'er schoffeerde, wel omdat hij – in minder dan vijf seconden – duidelijk maakte hoe benepen zijn Vlaanderen is en hoe arbitrair en onverdraagzaam zijn definitie van de Vlaming is. Als zelfs een De Croo, die al twintig jaar een pronkstuk in het museum van de Vlaamse identiteit is, door De Wever wordt geëxcommuniceerd, hebben alle andersdenkenden en zeker de allochtonen reden zich te verontrusten. Inburgeren en Nederlands praten? Mooi, maar De Wever & co. hebben andere criteria om de ware Vlaming te ontdekken. "

(Paul Goossens, journalist bij Belga, over N-VA-voorzitter Bart De Wever n.a.v. diens uitspraak over Herman De Croo)