326.364 euro: dat kostte De Velinx u minder in deze legislatuur

In 2001 werd ik voorzitter van De Velinx. Mijn eerste voorstel: vermindering van de subsidie van de stad aan het cultureel centrum met 3 miljoen frank per jaar + afschaffing van de automatische jaarlijkse indexering van die subsidie. Men beet bijna mijn kop af…

Maar het resultaat is wel dat we in DEZE legislatuur (2001-2006) in totaal 326.364 euro MINDER geld van de stad aan De Velinx hebben betaald in vergelijking met de VORIGE legislatuur (1995-2000).

En toch is ook voor De Velinx, net zoals voor u en mij, in vergelijking met zes jaar geleden ongeveer alles duurder en ongeveer niets goedkoper geworden…

Alleen maar “enkele prestigeprojecten” ?

Er gebeurt nooit iets. En als er dan toch iets gebeurt, is het natuurlijk helemaal verkeerd en gaat het slechts om "enkele prestigeprojecten".

Ik hoor dat nu al zes jaar lang. Maar is het ook juist? Deed en doet het huidige VLD-SP.A-stadsbestuur inderdaad niets behalve "enkele prestigeprojecten"?

Mag ik even (voor het gemak) naar mijn eigen dorp kijken, naar Vreren dus, één van de 17 dorpen die Tongeren RIJK is? Wat is er in Vreren in de voorbije zes jaar zoal gebeurd?

Een (onvolledig) overzichtje:

* Aanleg van nieuwe voetpaden in de Peeërweg en in de Sint-Medardusstraat

* Grondige verbouwing van de gemeenteschool

* Aankoop van een klaspaviljoen in het kader van de uitbreiding van de gemeenteschool

* Aankoop van een paviljoen in het kader van de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang

* Nieuwe bestrijking van het wegdek in Vrerenstraat en Venstraat

* Onderhoudswerken aan enkele kapelletjes langs de Venstraat en Vrerenstraat en aan het H.Hartbeeld aan de kerk

* Opknappen van het oorlogsmonument op het oude kerkhof

* Opmaak en plechtige voorstelling van de inventaris van de kunstschatten van de St-Medarduskerk en van de kapel van OLV van de Zeven Weeën

* Plechtige opening van '1000 jaar Vreren' met o.a. de uitgave van een brochure over de geschiedenis van Vreren en het ontwerpen van een dorpsvlag

* Officiële ingebruikname van het toeristische fietsroutenetwerk Haspengouw-Oost dat ook door Vreren loopt

* Deelname aan en ondersteuning van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de NSB aan huis Staes langs de Luikersteenweg

* Goedkeuring van de restauratiewerken aan het dak en de kroonlijsten van de Sint-Medarduskerk

* Officiële beslissing door het schepencollege van de aanleg van voetpaden in de Droefstraat, in een deel van de Kerselarenstraat en in de Voortstraat.

En voor diegenen die ook na dit (onvolledig) lijstje halsstarrig blijven beweren dat het stadsbestuur enkel bezig is met "enkele prestigeprojecten" nog dit :

YOU AIN'T SEEN NOTHING YET !…

LAGE gemeentebelastingen in Tongeren

Vergelijking van de twee grote gemeentebelastingen in de Haspengouwse gemeenten.

a) Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

1. TONGEREN: 1250 opcentiemen

2. Nieuwerkerken: 1300

3. Alken en Wellen: 1350

5. Bilzen en Riemst: 1400

7. Gingelom en Hoeselt: 1450

9. Kortessem en Sint-Truiden: 1500

11. Heers: 1600

12. Borgloon: 1700

 

b) Gemeentelijke personenbelasting

1. Alken: 7,0 %

2. Wellen: 7,8 %

3. Gingelom, Heers, Nieuwerkerken en Sint-Truiden: 8,0 %

7. Hoeselt en TONGEREN: 8,5 %

9. Bilzen: 8,7 %

10. Borgloon, Kortessem en Riemst: 9,0 %.

 

Conclusie 1: Tongeren heeft de LAAGSTE belastingen op onroerende bezittingen van alle gemeenten in onze streek.

Conclusie 2: Vier van de elf andere gemeenten hebben een HOGERE personenbelasting dan Tongeren en één gemeente heeft DEZELFDE personenbelasting als Tongeren

Conclusie 3: Wanneer men deze twee grote gemeentebelastingen samenvoegt, geeft dat de volgende rangschikking:

 

1. Alken

2. Nieuwerkerken en Wellen

4. TONGEREN

5. Gingelom

6. Sint-Truiden

7. Bilzen en Hoeselt

9. Heers en Riemst

11. Kortessem

12. Borgloon

 

En verder betalen we in Tongeren – in tegenstelling tot zeer vele andere gemeenten – NIETS voor toegang tot het containerpark en NIETS voor het ophalen van het groot huisvuil.

De Velinx sloot 2005 af met financieel overschot van 108.380 euro

De Velinx heeft het jaar 2005 afgesloten met een financieel overschot van 108.380 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van het cultuurcentrum.

Als voorzitter van De Velinx wil ik er bovendien op wijzen dat de jaarlijkse subsidie van de stad Tongeren aan De Velinx voor het jaar 2005 liefst 57.388 euro LAGER lag dan deze subsidie van de stad voor het jaar 2000, het laatste jaar van de vorige legislatuur.

 

Welkom

Precies twintig jaar geleden – in 1986 – werd ik politieker. Ik mocht toen voor het eerst de Tongerse bevolking vertegenwoordigen. Ik vond dat een enorme eer.

Toen was dat als OCMW-raadslid. Later geraakte ik verkozen in de gemeenteraad en werd ik voorzitter van achtereenvolgens het Tongershuis, het OCMW en het Vesaliusziekenhuis.

Veel is er sindsdien gebeurd. Veel is er sindsdien veranderd. Ik ben nu schepen. Maar de overtuiging van toen is gebleven : de overtuiging dat het iedere dag opnieuw een enorme eer was, is en blijft de mensen van deze stad te mogen vertegenwoordigen.

Op 8 oktober aanstaande ben ik opnieuw kandidaat voor de gemeenteraad van deze stad.
Deze stad die we de onze mogen noemen.
Deze stad die we met mekaar delen.
Deze stad waarvan we houden.

Hugo Biets