2007

De vrijheid niet vrezen.

De verantwoordelijkheid niet schuwen.

De solidariteit niet ontlopen.

Dat wens ik u in het nieuwe jaar.

Feller dan ooit.

Hugo Biets

VLD-partijbestuur keurt beleidsnota en bevoegdheidsverdeling goed

Onder voorzitterschap van Patrick Dewael heeft het Tongerse VLD-partijbestuur dinsdagavond 12 december zowel de beleidsnota voor de komende legislatuur als de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het schepencollege éénparig goedgekeurd.Die beleidsnota geeft de grote lijnen aan van het beleid dat we op de verschillende beleidsdomeinen willen voeren. Zodra de laatste hand gelegd zal zijn aan (het toilet van) de tekst, zal die nota massaal verspreid worden.

xxx

Wat de bevoegdheden betreft gaat het – wat de VLD aangaat – om volgende verdeling:

* Titelvoerend Burgemeester Patrick Dewael

* Waarnemend burgemeester Carmen Willems: voorzitter van het schepencollege, hoofd van de politie, voorzitter van de politieraad, veiligheid, openbare orde, politie, brandweer, burgerlijke stand, kerkfabrieken, pers, informatie, personeel, ombudsdienst, stadsontwikkeling, autonoom stadsbedrijf, verkeer, signalisatie, mobiliteit, parkeerbeleid (samen met de schepen van economie), industrieterreinen (samen met de schepen van economie), feestelijkheden 

* Marcel Engelborghs (schepen): openbare werken, gebouwen, organisatie technische dienst, waterregie, toegankelijkheid

* Christiane Thys (schepen): cultuur, toerisme, huisvesting, woonbeleid, leegstand en verkrotting, Vaderlandslievende verenigingen

* Hugo Biets (waarnemend schepen): milieu en natuur, onderwijs, bibliotheek, financiën, patrimoniumregie, erfgoed, archief, buitenschoolse kinderopvang (samen met de schepen van Jeugd), administratieve vereenvoudiging, landbouw.

xxx

De voornaamste bevoegdheden van de SP.A-collega's worden:

* Johnny Noirhomme (voorzitter OCMW en schepen): OCMW, welzijn, senioren, gehandicapten, gezin, gezondheid, preventie 

* Johnny Vrancken (schepen): ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie en middenstand, juridische zaken, kermissen en markten, parkeerbeleid (samen met de burgemeester), industrieterreinen (samen met de burgemeester), Europese steunprogramma's 

* Julien Boulet (schepen): werkgelegenheid, sociale economie en PWA, bevolking, kerkhoven, informatica, GIS, gelijke kansen, wijken en buurten

* Gerard Stassen (schepen): sport, jeugd, monumentenzorg, archeologie, buitenschoolse kinderopvang (samen met de schepen van onderwijs).    

Leefmilieu, FinanciĆ«n, Onderwijs : bevoegdheden zijn toegewezen

Onder voorzitterschap van burgemeester Patrick Dewael zijn gisteren  – overigens slechts NA afronding van de inhoudelijke gesprekken over het te voeren beleid – door vertegenwoordigers van de twee grootste politieke partijen van onze stad (VLD en SP.A dus) de bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege verdeeld.

Behoudens nog eventuele (lichte) wijzigingen, word ik bevoegd voor Leefmilieu, Financiën, Onderwijs, Bibliotheek, Archief, Erfgoed en Buitenschoolse kinderopvang (dit laatste samen met de schepen van Jeugd).