MILIEU: Onderzoek naar haalbaarheid van zonnepanelen op Praetorium

Op voorstel van Hugo Biets gaat het Tongerse schepencollege de haalbaarheid nader onderzoeken van het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het administratief centrum Praetorium in de Maastrichterstraat.

 

Milieuschepen Biets : "Onze intercommunale Infrax liet ons weten dat we het geld dat we dienen te investeren voor de aankoop en het plaatsen van zonnepanelen reeds na 10 jaar en zes maanden volledig terugverdiend zouden hebben als gevolg van het feit dat we minder elektriciteit zouden moeten aankopen. We gaan nu een lastenboek opstellen en een aantal firma’s, die zonnepanelen installeren, aanschrijven om hun precieze prijs te kennen."

 

Het Tongerse stadsbestuur geeft al sinds het jaar 2000 subsidies aan wie zonnepanelen of een zonneboiler plaatst. Dat dit zijn effect niet mist, wordt bewezen door het feit dat vorig jaar 24 840 euro aan subsidies uitgekeerd werd.

 

"We willen nu een volgende stap zetten. Daarom wordt er nu dus onderzocht om op het Praetorium zonnepanelen te plaatsen."

FINANCIEN: Via kortere betalingstermijn meer zuurstof voor bedrijven

 

Schepen van Financiën Hugo Biets wil dat de stad Tongeren een bijdrage levert in het bestrijden van de economische crisis.

 

Biets: "Dat kan concreet door de termijn waarin de stad haar facturen betaalt, nog wat scherper te stellen. Hierdoor zouden bedrijven en leveranciers wat meer zuurstof krijgen en wordt tegemoet gekomen aan mogelijke liquiditeitsproblemen."

 

Conform de wetgeving moeten de volgende betalingstermijnen gerespecteerd worden:

– 45 dagen voor opdrachten van leveringen en diensten

– 60 dagen voor opdrachten van werken

– 90 dagen voor eindsaldo’s voor opdrachten van werken.

 

In Tongeren is de betalingstermijn voor opdrachten van leveringen en diensten nu al beperkt tot een minimumtermijn: in praktijk wordt het overgrote deel van de facturen betaald binnen de 30 à 35 dagen.

 

Hugo Biets gaat het schepencollege nu voorstellen om deze termijn verder in te krimpen tot maximum 30 dagen.

MILIEU: Vuile oorlog in Tongeren op 20 en 21 maart

Op 20 en 21 maart is het weer zover. Tongeren gaat de strijd aan met het zwerfvuil.

 

Schepen van Leefmilieu Hugo Biets: "Gedurende het hele jaar stelt de stad Tongeren twee personeelsleden ter beschikking om het zwerfvuil op te ruimen. Maar met het voorjaar voor de deur doen wij een oproep aan alle Tongenaren om de handen uit de mouwen te steken."

Op vrijdag 20 maart doen de Tongerse scholen hun duit in het zakje. Op zaterdag 21 maart is het de beurt aan de Tongerse verenigingen en andere geïnteresseerden.

 

Nieuw dit jaar is dat u beloond wordt voor uw burgerzin. Per opgeruimde kilometer krijgt u 15 euro. Stel u dus snel kandidaat. Inschrijven kan bij de stad Tongeren via het nummer 012 / 39 02 53.

PROVINCIE: Hoeveel Limburgers op wachtlijsten gehandicaptenzorg?

Aan de Bestendige Deputatie van Provincie Limburg

 

Geachte deputatie

 

Betreft: schriftelijke vraag in overeenstemming met provinciaal reglement

 

De Vlaamse Gemeenschap telde op 30 juni 2008 10.508 dringende zorgvragers in de gehandicaptenzorg.
Op 30 juni 2002 waren dat er 3.562.

Graag vernam ik
-het aantal personen in Limburg gedomicilieerd, dat momenteel geregistreerd is op de diverse wachtlijsten in de gehandicaptenzorg;
-de jaarlijkse evolutie van dit aantal sinds 2004 tot vandaag.

Met oprechte achting

Hugo Biets
provincieraadslid

MILIEU: Voortaan premie van 500 euro voor dakisolatie

Sinds 1 januari van dit jaar kan een gezin in aanmerking komen voor een Vlaamse premie van 500 euro voor dakisolatiepremie.

Door het dak te isoleren, bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van de verschillende bestaande premies kan een investering van 100 m² dakisolatie op nauwelijks drie maanden worden terugverdiend.

Voor lagere inkomens is er een verhoogde premie (tot 1 000 euro).

De nieuwe Vlaamse premie voor dakisolatie geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt bovendien geen rol of men eigenaar dan wel huurder is van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken.

Meer info bij de milieudienst van de stad Tongeren, Nathalie Noens, duurzaamheidsambtenaar, tel. 012/39 01 80, mail nathalie.noens@stadtongeren.be.

8 januari 2009
Hugo Biets, schepen van Leefmilieu, Financiën en Onderwijs

MILIEU: Belangrijke wijzigingen aan premies voor rationeel energiegebruik

Mededeling van Hugo Biets, Schepen van Leefmilieu

 

(1) Nieuwbouwwoningen

 

Vanaf 2009 zullen er voor nieuwbouwwoningen geen afzonderlijke premies meer worden gegeven voor de uitvoering van energiemaatregelen inzake verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie en zonwering.

De individuele premies worden vervangen door één globale premie voor het behalen van een E-peil: hoe energiezuiniger de woning, hoe hoger de premie. Het bundelen van de premies zorgt ervoor dat de aanvrager slechts 1 aanvraagformulier moet invullen, wat het papierwerk sterk zou moeten vergemakkelijken.

 

(2) Bestaande woningen

 

Ook voor bestaande woningen wordt er een belangrijke wijziging doorgevoerd.

Tot op heden komen voor een heleboel premies enkel woningen in aanmerking die minstens 10 jaar zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf 2009 zullen deze premies gelden voor woningen die minstens 3 jaar zijn aangesloten. Zo worden ook bewoners van bestaande woningen aangemoedigd om snel werk te maken van de nodige energiebesparende investeringen.

 

(3) Meer informatie ?

 

Surf naar de website www.energiesparen.be of neem contact met de duurzaamheidsambtenaar van de stad Tongeren Nathalie Noens: tel.012/39 01 80 – email: nathalie.noens@stadtongeren.be.

 

Vriendelijke groeten

Hugo Biets, schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs