PROVINCIE: Vraag over de gemiddelde huurprijs van sociale woningen in Limburg

Mijnheer de voorzitter
Mevrouw de griffier

 

Volgens de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zouden de huurders van sociale woningen vandaag gemiddeld slechts 215 tot 300 euro maandelijkse huur betalen (zie onderstaand bericht).

 

Is dit inderdaad en eveneens het geval in Limburg?
Welke vaste kosten zijn eventueel inbegrepen in deze huurprijs?
Welk is de gemiddelde huurprijs per sociale huurwoning (huis of appartement) bij elk van de negen in Limburg werkzame sociale huisvestingsmaatschappijen volgens de laatst gekende cijfers?

 

Oprechte groeten

Hugo Biets
provincieraadslid

——-

(Nieuwsbrief van Het Belang van Limburg, 30 december 2011)

Dure energie leidt tot record aantal kandidaten voor sociale woning

Maar liefst 62.000 Vlamingen staan op een wachtlijst voor een sociale woning. Een absoluut record dat een direct gevolg is van de fors gestegen energieprijzen. Eén op de drie kandidaten komt uit de provincie Antwerpen.

Beurshuis Petercam maakte eerder deze week nog de berekening: in drie jaar is de energiefactuur in ons land met 30 procent gestegen. Voor mensen die al geen hoog inkomen hebben, kan dat een bepalende factor zijn, zegt Andy Dilles, woordvoerder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Dat er meer kandidaten zijn, is onder andere te verklaren door die stijgende energieprijs. Als je weet dat je voor een sociale woning gemiddeld 215 tot 300 euro betaalt, in plaats van 700 euro op de particuliere markt, is de beslissing snel gemaakt.

In amper twee jaar zijn er volgens de recentste cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 3000 kandidaten bijgekomen: van 58.000 in 2008 naar 62.000 eind 2010. Eén op de drie kandidaten (32%) komt uit Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (24%) en Limburg (12%).

Wie een sociale woning wil, moet door de toename van de aanvragen ook langer wachten. Eén Vlaming op de zeven staat langer dan 5 jaar op zo’n lijst. Die boodschap hebben wij ook gekregen, zeggen Natascha Dieltjens en Koen Waem uit Essen. Wij moeten zelfs zeven jaar geduld hebben.”
KMa, WB

PROVINCIE: Vraag over het enorme verschil in welzijn tussen Vlaanderen en Wallonie

Mijnheer de voorzitter
Mevrouw de griffier

 

Uit een studie van drie economisten van de Universiteit van Luik, die in de laatste week van december is verschenen, blijken bijzonder aanzienlijke verschillen tussen de gewesten Vlaanderen en Wallonië op het vlak van de doeltreffendheid van onze verzorgingsstaat op basis van volgende vijf criteria: armoede, langdurige werkloosheid, levensverwachting, ongelijkheid en scholingsgraad.

 

Vlaanderen plaatst zich op dat vlak bij de absolute top in Europa, dit in complete tegenstelling met Wallonie.

 

Graag vernam ik in dit verband:

1) beschikt het Limburgse provinciebestuur over de cijfers per Belgische provincie met betrekking tot deze vijf criteria, of kan het provinciebestuur deze cijfers achterhalen?
2) beschikt het Limburgse provinciebestuur over de cijfers van Limburg met betrekking tot deze vijf criteria, of kan het provinciebestuur deze cijfers achterhalen?

 

In voorkomend geval verzoek ik om toezending van deze cijfers, waarvoor dank bij voorbaat.

 

Oprechte groeten

Hugo Biets
Provincieraadslid

MILIEU: Tongeren haalt onderscheiding voor duurzaamheid

Schepen van milieu Hugo Biets: Tongeren zet in op duurzaamheid. Daarom werd een overeenkomst getekend met de Vlaamse Overheid samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Deze overeenkomst houdt in dat we verschillende acties ondernemen op het vlak van milieu en duurzaamheid.

 

Binnen deze overeenkomst bestaat een basisniveau en een onderscheidingsniveau. In 2008 tekenden we in voor het onderscheidingsniveau en hebben dit ook telkens behaald. Verscheidene acties worden jaarlijks ondernomen binnen verschillende thema’s: zo hebben we bijvoorbeeld onze actie juni compostmaand binnen het thema afval, het gebruiken van compost met Vlaco-label binnen het thema milieuverantwoord productgebruik, Afkicken, autoluw naar het werk binnen het thema mobiliteit.

 

Onze inspanningen werden beloond. We behaalden het onderscheidingsniveau. Uiteraard gaan we ook volgend jaar voor deze onderscheiding. In 2012 gaan we zelfs nog een stapje verder. We maken dan een klimaatplan. Klimaat verdient de nodige aandacht, en daar willen we ons voor inzetten.

MILIEU: Infrax wijzigt zijn energiepremies voor 2012

Isoleren is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om onze energiefactuur onder controle te krijgen. Bovendien kunt u aanspraak maken op interessante premies van Infrax voor energiebesparende maatregelen. Om zijn energiepremiestelsel nog doeltreffender te maken, voerde Infrax heel wat wijzigingen door.

Onderstaand ziet u een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor 2012.

-In het nieuwe stelsel geldt slechts 1 premie, namelijk 6 euro/m2, zowel voor de isolatie van uw dak, vloer als muren, geplaatst door een aannemer. Isoleert u uw dak meer dan strikt noodzakelijk, dan wordt de premie verhoogd.

-De Vlaamse premie voor dakisolatie wordt afgeschaft en opgenomen in de premie voor dakisolatie.

-Voor muurisolatie aan de buitenzijde bedraagt de premie 15 euro/m2.

-De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie voor hoogrendementsglas veranderen eveneens. Afhankelijk van het gekozen glas bedraagt die voortaan 12 of 15 euro/m2.

-De premies voor radiatorfolie, thermostatische kranen en ventilatie met warmterecuperatie worden afgeschaft. Net als de premie voor condensatieketels.

-De premies voor zonneboilers en warmtepompen worden verhoogd.

Ook voor kmo’s en bedrijven worden de premies gewijzigd.

Het nieuwe premiestelsel gaat in op 1 januari 2012.