Agenda van de gemeenteraad van maandag 22 februari om 20u30 in het Praetorium

De vergadering begint om 20u30. Iedereen is welkom.

Agenda:

1.- Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2.- Vaststelling van de gemeentelijke dotatie van de stad Tongeren aan de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg voor het jaar 2016

3.- Budget 2016 van de kerkfabrieken van Vreren, Widooie en Riksingen

4.- Overheidsopdracht voor grondverwerking: opdrachtvoorwaarden

5.- Riolering en wegenis Lerestraat en Butsstraat te Overrepen: opdrachtvoorwaarden en werken ten laste van de stad Tongeren

6.- Riolering en wegenis Kaststraat te Sluizen: opdrachtvoorwaarden en werken ten laste van de stad Tongeren.