WONEN: Tongeren treedt toe tot sociaal verhuurkantoor

Schepen van wonen Hugo Biets:

 

Waarom treedt Tongeren toe tot het sociaal verhuurkantoor Land van Loon?

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) Land van Loon is een VZW met als doel het aanbod te verhogen aan goede en betaalbare woningen voor risicogroepen. Momenteel staan er zowat 200 personen op de wachtlijsten voor het huren van een sociale woning van Woonzo (Tongershuis). Anderzijds staan er in Tongeren heelwat woningen leeg. We willen de vraag naar goedkope woningen enerzijds en het aanbod aan leegstaande onverhuurde woningen anderzijds beter op elkaar afstemmen. Het SVK kan ons daar uitstekend mee helpen.

De voordelen voor de eigenaars van leegstaande woningen die hun woning verhuren aan eht SVK zijn groot en talrijk: de huur wordt altijd stipt betaald door het SVK; ook als de woning door eht SVK niet doorverhuurd is, betaalt het SVK de afgesproken huur aan de eigenaar; het SVK ziet toe op het goed onderhoud van de woning door de bewoners; het SVK zoiet toe dat de brandverzekering in orde is; enz.

Voor de eigenaar is deze verhuurformule vergelijkbaar met een langetermijninvestering zonder risico’s.

De stad Tongeren betaalt 0,25 euro per inwoner als lidgeld aan het SVK, dus ongeveer 7.500 euro per jaar. 

Duurzaam beheer van kleine landschapselementen tussen Bilzersteenweg en Sint-Truidersteenweg

Hugo Biets, schepen van financien en milieu:

 

Holle wegen zijn typische kleine landschapselementen voor heuvelachtige streken met een leemondergrond. De fijne leemkorrels kleven goed samen en laten de vorming van stevige, steile wanden toe. De meeste holle wegen zijn vermoedelijk vanaf de Middeleeuwen ontstaan. Door toedoen van een groeiende bevolking ontgonnen de boeren steeds meer stukken land en werden nieuwe paden gevormd. Sommige holle wegen zijn echter nog ouder en dateren uit de Romeinse tijd. Holle wegen dragen dus een stukje geschiedenis mee en maken daarom deel uit van ons cultureel erfgoed.

 

Naast hun cultuurhistorische waarde hebben holle wegen ook een belangrijke natuurwaarde voor plant en dier. Deze holle wegen hebben een aangepast beheer nodig.

 

Daarom gaat het landschapsteam van het Regionaal Lanschap Haspengouw en Voeren in opdracht van de stad Tongeren een duurzaam beheer uitvoeren in voornamelijk holle wegen gelegen in het gebied tussen de Bilzersteenweg en de Sint-Truidersteenweg. Zo zullen de houtige delen in de holle wegen onderhouden worden en zullen er wilgen en eiken geknot worden.

Tien woningen achter de kerk te Vreren

 

De firma HIC uit Zwalm (Oost-Vlaanderen) wil dit project realiseren. Zonder twijfel een goede zaak voor Vreren!

Het schepencollege gaf vrijdag gunstig advies voor de restauratie en herbestemming van de voormalige vierkantshoeve, gelegen achter de kerk van Vreren, tot tien woningen.

MILIEU: Opmaak gemeentelijk bosbeheerplan van start

Deze avond (Vette Dinsdag) woonden 56 eigenaars en beheerders van bossen de door het stadsbestuur georganiseerde informatievergadering bij over de opmaak van een gemeentelijk bosbeheerplan in Tongeren. ‘n Onverhoopt groot succes. Oprechte dank aan de Bosgroep Zuid-Limburg (Caroline en Annemie) en aan het Agentschap voor Natuur en Bos (Jasper) voor de interessante en bijzonder deskundige toelichting.

De stad Tongeren, Dexia en de Holding: het volledige verhaal

 

Dexia enerzijds en de Gemeentelijke Holding waren twee verschillende zaken. Indien men die twee niettemin in eenzelfde zak wil stoppen, ach, voor mij niet gelaten.

 

Maar dan moet men eerlijk zijn:

 

1) dankzij de beslissing van ons schepencollege hebben we dus via de verkoop van onze Dexia-aandelen 1.774.201 euro WINST gerealiseerd voor de stad, want ondertussen zijn die aandelen niets meer waard;

 

2) Tongeren was overigens een van de zeer weinige (misschien zelfs de enige) gemeente die toen diebeslissing tot verkoop heeft genomen (mag misschien ook eens vermeld worden);

 

3) wat de Gemeentelijke Holding betreft (GH) kreeg Tongeren halfweg de jaren 90 49.305 aandelen van die GH toegewezen toen het vroegere Gemeentekrediet, samen met andere financiele groepen, opging in Dexia;

 

4) overigens kregen ALLE Belgische gemeenten toen zulke GH-aandelen toegewezen: dit had dus niets te zien met een autonome beslissing van de gemeenten;

 

5) in 2009 werd bij alle gemeenten zwaar aangedrongen om bijkomende aandelen van de GH te kopen, want die GH had vers geld nodig;

 

6) ons schepencollege besliste toen slechts 1.221 van die nieuwe aandelen te kopen voor een bedrag van 50.012 euro;

 

7) ter vergelijking: Bilzen kocht toen 8.264 aandelen voor 339.313 euro, Borgloon 3.313 aandelen voor 135.700 euro, Hoeselt 2.354 aandelen voor 96.420 euro, Riemst 5.145 aandelen voor 210.739 euro, St-Truiden 27.380 aandelen voor 1.121.485 euro, enz.;

 

8) we waren dus toch wel bijzonder voorzichtig: die voorzichtigheid van Tongeren bleek terecht want enige tijd later ging die GH in vereffening;

 

9) hierdoor waren alle aandelen bij die GH natuurlijk niets meer waard;

 

10) Tongeren verloor op die wijze dus de waarde van die 49.305 historische aandelen (= 919.045 euro) en van die 1.121 nieuwe aandelen (= 50.012 euro). Samen: 969.057 euro (waarvan echter slechts 50.012 euro op basis van een politieke beslissing van het stadsbestuur, maar ik maak daar voor de overzichtelijkheid even abstractie van);

 

11) indien men nu verkiest een enkel dossier te maken van Dexia en de GH, voor mij niet gelaten (ook al is dat niet helemaal correct), dan kan men toch niet anders dan tot de volgende (af-)rekening komen: Tongeren maakte enerzijds 1.774.201 euro WINST maar anderzijds ook 969.057 euro VERLIES. Verschil is 805.144 euro WINST. Op basis van 30.000 inwoners (ik rond af) geeft dat dus 26,8 euro WINST per Tongenaar;

 

12) ik nodig iedereen uit om mij de gemeenten in Limburg of in Vlaanderen te laten kennen die zulk resultaat (26,8 euro winst per inwoner) uit die twee onverkwikkelijke affaires (Dexia en de GH) kunnen voorleggen. Ik ben bijzonder benieuwd;

 

13) ons schepencollege nam dus drie belangrijke beslissingen in heel deze zaak:

a) de verkoop (anders dan vrijwel alle andere gemeenten) van de Dexia-aandelen aan 22,79 euro per stuk;

b) de aankoop (anders dan vrijwel alle andere gemeenten) van amper 1.221 nieuwe aandelen van de GH;

c) het feit dat wij vanaf 2008 (anders dan vrijwel alle andere gemeenten) in onze jaarlijkse stadsbegrotingen nooit meer 1 enkele euro hebben ingeschreven als mogelijk inkomen uit de opbrengst (dividend) van onze GH-aandelen, waardoor we dus (anders dan vrijwel alle andere gemeenten) totaal niet verrast zijn geworden door een verlies aan inkomsten.

Milieuprijs stad Tongeren uitgereikt

 

De milieuprijs 2011 van stad Tongeren is vrijdagavond uitgereikt door Karel Lismont en provinciaal gedeputeerde Frank Smeets aan de Freinetschool De Mijlpaal, aan het bedrijf Alu-design Corswarem en aan de Vrije Kleuterschool Evermaruske uit Rutten.

 

De vier andere laureaten werden de school VIIO Nijverheid, de heer Jurgen Jans, het ecologisch tuinbouwbedrijf Vandergeynst-Stoffels en de heer Maxime Vincent.

 

Nogmaals van harte gefeliciteerd aan alle zeven laureaten.