Agenda van de gemeenteraad van maandag 30 november om 20u30 in het AC

Vesalius Tongeren/Bilzen scoort zeer goed, ook op het vlak van zienhuishygiëne

Het Belang van Limburg schrijft vandaag: “Voor het eerst maakt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) bekend hoe de Belgische ziekenhuizen scoren op het vlak van hygiëne.”

Rangschikking van de Limburgse ziekenhuizen (aantal punten per ziekenhuis op een totaal van maximum 33):

Jessa Hasselt/Herk-de-Stad: 32

Vesalius Tongeren/Bilzen: 27

Sint-Franciscus: 26

Mariaziekenhuis Noord-Limburg: 22

ZOL Genk: 22

Maas & Kempen: 17

Sint-Trudo: 16

Nationaal gemiddelde: 24

Gemeenteraad legt basis voor belangrijke werken in Overrepen en in Tongeren-Centrum

De gemeenteraad keurde gisteren de nodige “samenwerkingsovereenkomsten” goed tussen de stad Tongeren en Infrax met betrekking tot volgende werken:

  • aanleg van een parking op het vroegere B-voetbalterrein aan De Motten
  • aanleg riolering en wegenis in de Lerestraat en de Butsstraat te Overrepen
  • aanleg riolering en wegenis in de Nieuwstraat, de Sint-Truiderstraat en de Hemelingenstraat
  • aanleg riolering en wegenis in de Kolmontstraat, de Burchtstraat en de Bredeweg te Overrepen.

Let wel! Het goedkeuren van deze “samenwerkingsovereenkomsten” is slechts een éérste belangrijke stap op de nog lange weg naar de uitvoering van deze werken.

Agenda van de gemeenteraad van maandag 26 oktober om 20.30 uur in het Praetorium

Dààrom dus Dewael

-“Welke politici hebben de laatste vijftien jaar de meeste indruk op u gemaakt?”

-“Herman Van Rompuy, een echte staatsman. Uiteraard ook Bart De Wever. En Patrick Dewael. Die man heeft de gave van het woord en dat is heel belangrijk in de politiek.Ik vind het trouwens nog altijd jammer dat hij ontslag heeft genomen als Vlaams minister-president.”

(Interview van Eric Donckier met Wetstraatwatcher Marc Van de Looverbosch, vandaag in Het Belang van Limburg)

Gemeenteraad beslist op 5 oktober over belangrijke werken in Vreren en Diets-Heur

De gemeenteraad beslist op 5 oktober over belangrijke werken in Vreren en Diets-Heur.

Eén van de punten op de agenda van de gemeenteraad betreft de vraag van het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen de Stad Tongeren, Infrax, de Provincie Limburg, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (dat is het Vlaamse ministerie van openbare werken).

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de volgende werken:

– de aanleg van een collector (voor opvang en afvoering van afvalwater naar het waterzuiveringsstation te Mal) vanaf het Molenplein te Vreren via de Vrerenstraat tot de Luikersteenweg én vanaf de Luikersteenweg via de Voortstraat en de Heurstraat tot aan de Klaasstraat in Diets-Heur;

– de aansluiting op die collector van de riolering, ook de bestaande riolering van de aanpalende straten;

– het openleggen van de Beek;

– de herinrichting van de schoolomgeving aan de gemeenteschool te Vreren;

– en de herinrichting van de betrokken gemeentewegen in Vreren en Diets-Heur.

In een volgende fase komt de Heurstraat vanaf de Klaasstraat tot op het einde van de Kuilenstraat (einde bebouwing) aan de beurt.

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de taken, rechten en de plichten van ieder van de vermelde besturen en instanties. Het goedkeuren van deze overeenkomst door de gemeenteraad is een noodzakelijke volgende stap op de weg naar de realisatie van dit grootschalige project, dat aansluit op de gelijkaardige werken die enkele jaren geleden, eveneens op initiatief van het stadsbestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad, zijn uitgevoerd in Vreren en Nerem.